نقش فرضیه در مراحل مقاله چیست؟

,
نقش فرضیه در مراحل مقاله

نقش فرضیه در مراحل مقاله چیست؟ چرا فرضیه در مقاله یا پایان نامه اهمیّت دارد؟ آیا این  اگر این سؤالات ذهن شما را  هم درگیرکرده است ؟ آیا به عنوان یک دانشجوی کارشناسی ارشد یا یک محقق برای تدوین مقاله یا پایان نامه ی خود به دنبال یافتن جوابی محکم و قانع کننده برای سؤالات خود می‌باشید پس پیشنهاد می‌کنم خواندن این مقاله را ازدست ندهید.

نقش فرضیه در مقاله علمی و پژوهش ضرورت دارد و باید حتماً فرضیه وجود داشته باشد. فرضیه در مراحل مقاله به پژوهش شما سمت و سو می بخشد و شما را راهنمایی می کند که به جلو حرکت کنید، پیشنهاداتی که در  هرفرضیه می‌دهید امکان دارد جواب مسئله باشد یا شما را به جواب نزدیک کند این امر برعهده شماست (پژوهشگر) که تشخیص بدهید. نقش فرضیه در مراحل مقاله با انجام پایان نامه ارشد در ارتباط است.

در فرآیند انجام آزمایش برای تأیید فرضیه، تعداد زیادی واقعیت جدید توسعه می یابد و نگاه دانشی محقق را افزایش می دهد و چون با توضیح واقعیّت ها سروکار دارد، رد فرضیه بیهوده نیست. فرضیه آینده نگری شما درمورد  موضوع مقاله ای است که انجام می دهید، شما می توانید مقاله خود را از دیدگاه های مختلف بررسی کنید و چندین فرضیه برای آن بنویسید.

تعریف فرضیه

پاسخ احتمالی به سؤال پژوهشی را فرضیه می‌گویند که صحیح و یا غلط بودن آن در مراحل بالاتر تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد  فرضیه به‌طورکلی حدسی هوشمندانه و بر پایه علمی است که توسط واقعیت‌ها بررسی می‌شود و در نهایت درستی و نادرستی آن مشخص می‌شود.

فرضیه و نظریه چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

فرضیه برای مسائل مورد تحقیق مطرح می‌شود و حالت کلی ندارد؛ اما نظریه از قضایای کلی و عمومی تشکیل شده است و به مسئله خاصی تعلق ندارد.

یک فرضیه خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

 1. فقط برای مسئله مورد تحقیق مطرح شده باشد
 2. بتوان آن را مورد آزمون‌وخطا قرارداد
 3. جملات آن به‌صورت خبری باشد
 4. روان، ساده و قابل‌فهم برای همگان مطرح شود
 5. از آن بتوان به جهت‌دهی پژوهش و مطالعه استفاده کرد
 6. بهتر است در آن از مفاهیم و واژه‌های ارزشی استفاده نشود
 7. یک فرضیه خوب باید بتواند مطالبی که با مسئله تحقیق مغایرت دارد را حذف کند
 8. قابلیت پاسخ به مسئله تحقیق را داشته باشد
خواندن 👈:  ویژگی کتاب خوب

مراحل تشکیل فرضیه

فرضیه‌سازی از دو مرحله تشکیل شده است:۱- تهیه پیش‌فرض -۲- وارسی پیش‌فرض -۳- آزمون فرضیه‌ها

تهیه پیش‌فرض‌ها: به‌طورکلی محقق که به دنبال تحقیق یک پژوهش می‌رود باید پیش‌فرض‌هایی مربوط به همان پژوهش در ذهن داشته باشد که این پیش‌فرض‌ها  می‌تواند از فکر، تحقیق و یا مشاهده مستقیم نشئت بگیرد.

وارسی پیش‌فرض‌ها: در جریان تحقیق، پیش‌فرض‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت صحت داشتن پیش‌فرض، به طور موقت تأیید می‌گردد.

آزمون فرضیه‌ها: در این مرحله فرضیه‌ها با تمامی امکانات مورد بررسی و آزمون‌وخطا قرار می‌گیرند و فرضیه آزموده شده به نظریه تبدیل می‌شود.

نقش فرضیه در مراحل مقاله

نقش فرضیه در مقاله  فقط یک گمان (فکر)  نیست – باید برطبق  نظریه ها و دانش موجود باشد، به گونه ای باشد که بتوان آن را آزمایش کرد. آزمایش فرضیه بدین  معناست که  شما باید  با توجه به روش های تحقیق علمی مثل آزمایش ، مشاهده و تجزیه و تحلیل آماریِ اطلاعات، فرضیه را رد یا تأیید کنید . با مطرح کردن یک سؤال تحقیقی که می‌خواهیم به آن جواب بدهیم ،  نوشتن فرضیه را شروع می‌کنیم. سؤال باید متمرکز، مشخص و قابل تحقیق در چارچوب محدودیت‌های مقاله‌ی پژوهشی باشد.

 

پذیرش یا رد فرضیه در مراحل مقاله

پذیرش یا رد فرضیه در مراحل مقاله

یکی از ایراد‌هایی که در مقالات پژوهشی دیده می شود یا به عنوان یک نقطه ضعف درپایان نامه مطرح است، این هست که شما ادعا کنید که فرضیه‌ها را ثابت کردید در حالی که از نظر منطق ، فرضیه را باید یا پذیرفت یا رد کرد و امکان ثابت کردن آن وجود ندارد. اگر بخواهیم با مثال بیان کنیم میگوییم؛ بعد از انتخاب آزمون مناسب، با توجه به نوع هدف اختصاصی و نقش فرضیه در مقاله مرتبط،  نرم افزار spss مقدار آماره  Pvalue را محاسبه و با علامت sig مشخص می کند.

خواندن 👈:  موسسه نگارش مقاله علمی پژوهشی

بعد از پی بردن به نقش فرضیه در مراحل مقاله باید پذیرش یا رد را مورد بررسی قرار داد. اگر این مقدار، کمتر از ۵% ( پنج درصد) باشد، به این معنی است که اختلاف دیده شده در محاسبات، برگرفته از خطاهای آماری نیست و یک مفهوم را می رساند. برطبق این نتیجه، فرضیه آماری (Ho) رد و فرضیه پژوهشی (H1) که ایده اولیه محقق بوده است، مورد تائید قرار می گیرد.

ویژگی فرضیه پژوهش درمراحل مقاله

در زیر به بررسی  چهار ویژگی  نقش فرضیه پژوهش در مراحل مقاله، می پردازیم.

 • منطبق بر مشاهدات عقلی و واقعیات علمی شناخته شده باشد.
 •   فرضیه باید قابل آزمایش باشد و تعیین درستی یا نادرستی آزمایش کاملاً امکان پذیر باشد
 •  فرضیه نباید مبهم باشد و با کلمات ساده گفته شود.
 •  به طور اساسی بتواند وجود ارتباط بین یک یا چند متغیر را پیش بینی نماید.

دو هدف اصلی برای تدوین فرضیه

دو هدف اصلی برای تدوین فرضیه

 • فرضیه جمله ای است که به صورت ربطی بیان می شود و به شرح  ارتباط  میان داده ها یا پدیده می پردازد.
 • فرضیه  تمامی اعمال اجرایی  مقاله را مشخص می کند.

معیارهای تدوین فرضیه در مراحل مقاله

معیارهای تدوین نقش فرضیه در مراحل مقاله شامل موارد زیر است که با یادگیری آن فرضیه خود را  می توانید خیلی راحت بنویسید:

 •  پدید اآوردن امکان آزمایش برای پدیده مورد پژوهش در نتیجه بالا رفتن شناخت علمی راجع به آن پدیده می شود.
 •  با توجه به مطالب فوق،  فرضیه چارچوبی را برای گزارش نتایج تحقیق  به وجود می آورد .
 • باید آزمون پذیر باشد.
 •  بیان کننده روابط و همبستگی بین پدیده ها یا داده ها
 •  با نظریه ها مرتبط باشد.
 • کاملاً مشخص و دقیق باشد.
 •  از مفهوم و معانی ارزشی و اخلاقی  دور باشد.
 • اختصاصی باشد.

البته باید بدانید که پیش فرض ها احکامی هستند که محقق  آنها را به عنوان واقعیت قبول می کند، اما نمی توان آنها را تائید کند و این مورد در نقش فرضیه در مقاله مبهم است.

فرضیه از منظر کلی در مراحل مقاله

فرضیه از منظر کلی در مراحل مقاله

 • فرضیه های جهت دار: فرضیه‌ای که جهت حرکت شما را مشخص می نماید.
 • فرضیه های بدون جهت: به جهت حرکت  اهمیّتی نمی دهد.
 • فرضیه‌های قیاسی: بر طبق  مقایسه شکل می گیرد .
 • فرضیه عمومی: به جمع باز دانش های انسانی اضافه می‌شود و در گروه  دانش‌های اساسی است.
خواندن 👈:  روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد!

مراحل فرضیه سازی درمراحل مقاله

 • تهیه‌ی پیش فرض ها
 • وارسی پیش فرض ها
 • آزمون فرضیه ها

منابع فرضیه

 •  مشاهده و بدست آوردن  داده‌های جدید
 • منطق و استنتاج
 • مشاهده و تجربه
 • تحقیقات قبلی
 • فرهنگ

 اصول فرضیه سازی درمراحل مقاله

 اصول فرضیه سازی درمراحل مقاله

 • آشکار بودن فرضیه
 • دور بودن از ارزش
 • دقت در نوشتن فرضیه و دقیق بودن
 • پژوهش پذیری

لزوم تدوین فرضیه در مراحل مقاله

 

به نظر شما آیا لازم است در تمامی تحقیقات ، فرضیه در مراحل مقاله تدوین شود؟ جواب این سؤال خیر است، وقتی لزوم تدوین فرضیه در مراحل مقاله نیاز است که چند مورد زیر مطرح باشد که در نقش فرضیه در مقاله تاثیرگذار است:

 • همبستگی دو یا چند پدیده را مشخص نماید
 • وجود یا نبود ارتباط را بین دو یا چند پدیده را مشخص نماید.
 • رابطه علت و معلولی دو یا چند پدیده  را بررسی کند.

نتیجه گیری

عملکردهای فرضیه در چهارگروه تعریف می شود. راحت ترین فرضیه، بررسی وجود رابطه بین دو پدیده یا نبود ارتباط بین آن هاست. با توجه به اهداف اختصاصی و نقش فرضیه در مقاله جهت تکمیل و نوع آزمایش ها نقش فرضیه  با هم فرق می کند. نقش فرضیه در مراحل مقاله، بع عنوان تععین کننده ارتباط بین  یک چند متغیر یا پدیده در پایان نامه دانشجویی  کاربرد  زیادی دارد.

فرضیه از روش نشان دادن  جهت، اشاره به تحقیق، امکان انتخاب واقعیات مربوطه و کمک به نتیجه گیری خاص، به شما کمک می کند.  درنتیجه، این  نقش فرضیه در مراحل مقاله اهمیّت زیادی  در آسان نمودن پیشرفت دانش ، فراتر از ارزش و نظرات فرد دارد.  در شرایط واقعی، علم بدون فرضیه ناقص است.

امیدوارم این مقاله هم برای شما دانش پژوهان عزیز مفید واقع شود.

با تشکر.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *