مورد پژوهی در تدوین مقاله چیست و چه کاربردی دارد؟

,
مورد پژوهی در تدوین مقاله

مورد پژوهی در تدوین مقاله چیست؟ مورد پژوهی در تدوین مقاله، یک روش تجزیه‌ و تحلیل و هم به یک طرح تحقیق خاص برای بررسی یک مشکل گفته می‌شود و از این دو مورد بیشتر برای تعمیم بین جمعیت‌ها به کار می‌برند. برای مثال نحوه طراحی و سازماندهی یک مقاله تحقیقاتی در علوم اجتماعی که یک مورد خاص را تجزیه‌وتحلیل می‌کند.

مورد پژوهی در تدوین مقاله به بررسی یک شخص، مکان، رویداد، پدیده یا نوع دیگری از موضوع تحلیل پرداخته می‌شود تا با به‌دست‌آوردن مفاهیم و نتیجه‌های مهم و کاربردی بتواند فرایندهای آتی را پیش‌بینی کند .

یک مقاله مطالعه موردی معمولاً یک موضوع تجزیه‌وتحلیل را بررسی می‌کند، اما مقالات مطالعه موردی می‌توانند به‌عنوان یک تحقیق مقایسه‌ای نیز طراحی شوند که روابط بین دو یا بین بیش از دو موضوع را نشان می‌دهد. روش‌های مورداستفاده برای مطالعه یک مورد می‌توانند در یک الگوی تحقیقی کمی، کیفی یا ترکیبی قرار گیرند. نام‌های دیگر مورد پژوهی مطالعه موردی، قضیه پژوهی، تجربه یابی، و تحقیق موردی هستند که در فارسی به کار برده می‌شود و به مطالعات عمیق موضوع یا پدیده خاص اقدام می‌کند. در این روش محقق به اثرات متغیر مستقل و مشاهدات بر متغیر وابسته کاری ندارد. در ادامه به نظر رابرت درباره مورد پژوهی در تدوین مقاله خواهیم پرداخت.

نظر رابرت یین در تعریف مورد پژوهی در تدوین مقاله

تعریف مورد پژوهی در تدوین مقاله از نظر رابرت، ریشه‌یابی یک شی در عمق خودش زمانی که مرز بین این شی و زمینه آن آشکار نیست، با جستجوی تجربی در منابع چندگانه و شواهد است.

به طور مثال این مطالعه موردی می‌تواند یک «واحد اداری» یا سیستم با حدومرز مشخص و متشکل از عناصر و عوامل مختلفی که به هم مرتبط باشد و یا می‌تواند یک برنامه، یک رویداد، یک نوع فعالیت خاص و یا یک شخص باشد.

خواندن 👈:  پایان نامه ارشد چیست و چرا اینقدر مهم است؟

مورد پژوهی در تدوین مقاله چیست؟

مورد پژوهی در تدوین مقاله چیست؟

مورد پژوهی در این روش به معنی موضوع تحقیق برای پایان‌نامه است، قسمتی از مقاله که داده‌هایی را برای تحلیل آن جمع‌آوری می‌کنیم یک مورد است. تحقیق موردی، قسمتی است که دنبال مفهوم کلی آن هستیم. این قسمت تحلیل می‌تواند یک فردی باشد که در جستجوی ارائه درکی از او می‌باشیم که با تصویر کلیت شرایط زندگی او همراه است در شرایطی که موضوع در شرایط واقعی و بدون دخالت بررسی می‌شود، مورد به‌عنوان موضوع اختصاصی پژوهش عمل می‌کند در برخی از مطالعات، موضوع پژوهش، قضیه نیز نامیده شده است.

تفاوت مورد پژوهی با مطالعه‌های تجربی

تفاوت مورد پژوهی در تدوین مقاله با مطالعات تجربی این است محیط دستخوش تغییرات نمی‌شود اما در مطالعات‌های تجربی محقق در محیط تغییرات دلخواه را لحاظ می‌کند. البته ناگفته نماند که مورد پژوهی با مطالعات پیمایشی نیز فرق می‌کند در مطالعه‌های پیمایشی قصد تعمیم وجود دارد، درحالی‌که در مورد پژوهی تعمیمی صورت نمی‌پذیرد.

در مورد پژوهی برای ایجاد پایان‌نامه، همان‌طور که در مطالب قبل هم گفته شده، محقق متغیرها مستقل و مشاهدات آن بر متغیر وابسته سروکار ندارد و این عکس پژوهش‌های مداخله‌ای است و یا مثل پژوهش‌های پیمایشی در جامعه یک نمونه پرحجم را انتخاب کند و تجزیه آن بپردازد، نیست. مورد پژوهی با شناخت کافی و فهمیدن یک مورد قدم برمی‌دارد و این مورد همیشه یک «سیستم» با حدومرز معلومی که از اجزا و عوامل مختلف و مرتبط به هم باشد.

هدف اساسی مطالعه مورد پژوهش در انجام مقاله چیست؟

اهداف اساسی مطالعه موردی، به‌وجودآوردن پایه‌ای برای درک روش‌ها و موضوعات گسترده‌تر است که در شرایط مشابه اعمال می‌شود. بااین‌حال، هنگام نتیجه‌گیری از مطالعه موردی خود مراقب باشید زیرا آنها باید بر طبق مشاهدات مبتنی بر نتایج مطالعه باشند.

خواندن 👈:  چکیده پایان نامه چیست؟

مطالعه موردی در پژوهش مقاله، همه بُعد‌های مورد را در نظر می‌گیرد به مشاهدات و تفصیل می‌پردازد و یک دیدگاه کلی‌گرا دارد.

مطالعه موردی باتکیه‌بر فرایندها و فهمیدن اصل موضوع و تحلیل آن است که بیشتر با روش کیفی شکل می‌گیرد.

سایر اهداف تحقیق موردی عبارت‌اند از:

خلق کردن موارد تازه و ابهاماتی که نظراتمی درباره آن‌ها وجود دارد یا نمی‌توان آنها را اندازه گرفت

شرح مراحل یک روش یا عملکردی خاص، مخصوصاً اگر در گروه‌های مسافت هم شکل بگیرد.

تفسیر یک موضوع پیچیده، اگر که به طور عادی باهدف‌های اکتشافی همراه باشد

این روش در واقع ممکن است برای اهداف توضیحی و پاسخ به پرسش‌های چگونه و چرا، قوی‌تر و مناسب‌تر باشد. (نظر کوهان)

مورد پژوهی در نگارش مقاله چه ویژگی‌هایی دارد؟

مورد پژوهی در نگارش مقاله چه ویژگی‌هایی دارد؟

مطالعه مورد پژوهی داری چهار ویژگی اصلی است، ویژگی‌ها عبارت است از:

خاص گرایی: قضیه مورد پژوهی در این ویژگی بر وضعیت، رویداد، برنامه یا پدیده خاص تمرکز دارد بنابراین روش مناسبی برای مطالعه مسائل عملی در زندگی واقعی است.

  • توصیفی؛ به طور کامل موضوعی که دارد مطالعه می‌کند را توصیف می‌کند..
  • اکتشافی؛ این ویژگی مورد پژوهی باعث می‌شود که موضوع را بتوان خیلی راحت‌تر فهمید و مطالعه را راحت‌تر می‌کند. کشف روابط متقابل جدید، کشف چشم‌اندازهای تازه و کشف معانی جدید نو نگرشی، همه از اهداف مورد پژوهی است.
  • استقرایی؛ بیشتر مطالعه موردی بر استدلال استقرایی تأکید و تکیه دارند.

انواع مورد پژوهی در تدوین مقاله

انواع مورد پژوهی در تدوین مقاله

طبق نظریهٔ بین دو نوع مطالعه مورد پژوهی داریم؛ به این روش که اگر مطالعه ما یک مورد را دنبال کند، یگانه یا تک موردی است ولی اگر مطالعه چند مورد را دنبال کند، مورد پژوهی از نوع چندگانه یا تطبیقی است. البته این دو را می‌توان به دو روش کلی‌نگر و جزئی‌نگر هم تقسیم نمود. این موارد در انجام پایان نامه ارشد تاثیرگذار خواهد بود.

خواندن 👈:  چگونه یک پروپوزال قوی و حرفه ای بنویسیم؟ نکات تکمیلی

باتوجه‌به مطالب ذکر شده مطالعات مورد پژوهی در عمل به چهار گروه جدا که در زیر بیان کردیم تقسیم می‌شود:

  • طرح‌های تک موردی کل‌نگر
  • طرح‌های تک موردی جزءنگر
  • طرح‌های چند موردی کل‌نگر
  • طرح‌های چند موردی جزءنگر

در آخر هم یک جمع‌بندی برای مورد پژوهی در تدوین مقاله خواهیم داشت.

نتیجه‌گیری

اگر بخواهیم که یک جمع‌بندی برای مورد پژوهی در تدوین مقاله داشته باشیم باید گفت که کارکرد نتیجه‌گیری مقاله شما این است که:

  • استدلال اصلی را که توسط یافته‌های تجزیه‌وتحلیل پرونده شما پشتیبانی می‌شود، مجدداً بیان کنید
  • به‌وضوح زمینه، پیشینه و ضرورت پیگیری مسئله تحقیق را با استفاده از طرح مطالعه موردی دررابطه‌با یک موضوع، مناقشه یا شکافی که از بررسی ادبیات پیدا شده است، بیان کنید
  • . باتوجه‌به اینکه اکنون اطلاعات عمیقی در مورد موضوع به خواننده ارائه شده است، مکانی را برای شما فراهم کند تا به طور متقاعدکننده و مختصر اهمیت مسئله تحقیق خود را بازگو کنید.

امیدوارم مطالب این مقاله برای شما مفید واقع شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *