نکاتی برای نوشتن یک کتاب خوب یا مقاله

,

نکاتی برای نوشتن یک کتاب خوب یا مقاله  یکی از بهترین مقالات از

همراه دانشجو

نوشتارکتاب بايد به زبان فارسي روان و با پرهيز از کاربرد واژه‌هاي بيگانه نگارش شود

و  در مورد جايگزين کردن  واژه هاي برابر  فارسي ( به ویژه در نوشته های علمی) از جديدترين واژه‌هاي

مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي استفاده شود.

 

همچنین رعايت نقطه گذاري و علايم نكات دستوری زبان فارسی براي سهولت درک و انتقال صحيح مطالب

به خوانندگان بايد درنظر گرفته  شود.

پانويس هر مطلب در هر  صفحه با ذکر شماره در انتهاي صفحه نوشته شود.

آموزش در مراکز دانشگاهی بر مبناي اصول علمی استوار است.

بنابراین سطح علمی اساتید و سخنرانان کنفرانس هاي پژوهشی- علمی بر مبناي میزان موفقیت در چاپ مقالات علمی بررسی می شود.

هدف از این مطالعه، ارائه برخی از ایده هاي اساسی و حائز اهمیت جهت نگارش در ژورنال هاي علمی است.

چالش‌هاي مربوط به انتخاب یک ژورنال مناسب، نوشتن مقاله و Submit شدن آن در ژورنال معتبر از دیگر موضوعات این مطالعه می باشد.

اجراي مناسب فرایند  تحقیق و پژوهش یقیناً به عنوان اصل موفقیت انتشار مقاله محسوب می شود

اما براي نیل به این هدف عوامل دیگري نیز دخیل هستند.

نگارش و ارائه یک مقاله از سوي محققان جوان یقیناً فرایند دشواري است. ممکن است فرد درابتدا تصور کند که زمینه پژوهشی و یا دست نوشته اي که از سوي او ارائه شده است، ارزش چاپ شدن را نداشته باشد.

واقعیت آن است که مقالات کامل هرگز منتشر نمی شوند زیرا اصلاً مقاله کامل و بدون نقصی وجود ندارد

بلکه مقالات خوب و مفید هستند که امکان چاپ شدن را می یابند.

این مقالات از مباحث علمی و محتواي جامعی برخوردار هستند.

یکی از فاکتورهاي تعیین کننده در ارزیابی فعالیت‌هاي تحقیقاتی، طرح هاي پژوهشی و کنفرانس‌ها و سخنرانی‌هاي دانشگاهی، موفقیت در انتشار کتاب و چاپ مقالات علمی معتبر می‌باشد.

پیشنهاد ویژه همراه دانشجو در مقاله ویژگی‌های کتاب خوب بخوانید

در فرایند انتشار یک مقاله جامع ۳ فاکتور اساسی دخیل هستند.

این سه فاکتور عبارتند از:

مقاله از محتوا و جنبه هاي تحقیقاتی خوبی برخوردار باشد. نگارش مقاله معمولاً بر اساس یک سري اصول علمی مرسوم صورت می گیرد و سپس به ژورنال معتبري ارائه می گردد.

ژورنال نیز مقالات را عیناً به نام شما چاپ می کند.

ساختار متداول مقالات علمی به صورت : نکاتی برای نوشتن یک کتاب خوب یا مقاله

Introduction -1 یا مقدمه

۲ – methods یا روش ها و راهکارها

۳ – results یا نتیجه مطالعه

۴  – discussion یا بحث و بررسی

۵ – conclusion یا نتیجه گیری می باشد.

در بخش مقدمه یک مرور اجمالی بر موضوعات مورد مطالعه ارائه و اهداف و فرضیات کلی آن مشخص می گردد.

بخش راه کارها شامل توضیحاتی در خصوص جزئیات تحقیق می باشد.

خواندن 👈:  سایت برای نوشتن مقاله

خواننده با مطالعه این قسمت قادر به اجراي مجدد طرح پژوهشی مذکور خواهد بود.

در بخش نتایج، جدول و نمودارهاي ارائه می گردد. آنالیز و تجزیه و تحلیل داده ها نیز در بخش بحث و بررسی صورت می پذیرد. به این ترتیب با گردآوري اطلاعات و نتایج حاصل از مطالعه می‌توان صحت فرضیات اولیه را تأیید و یا تکذیب نمود.

نقاط مشترکی که میان نتایج این مطالعه ویافته هاي محققان دیگر وجود دارند با یکدیگر مقایسه می‌شوند

و در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی براي انجام یافته هاي مطالعات پژوهشی در آینده ارائه می گردد.

در هنگام نگارش مقاله به قوانین copy right به دقت توجه نموده و از سرقت علمی جداً خودداري شود.

پس از طی مراحل فوق، متن دست نوشته اي از مقاله به   editor یا ویرایشگر مربوطه ارسال می‌گردد

و توضیحاتی در خصوص علت انتخاب آن ژورنال به همراه آن reviw متن، مشخصات نویسنده یا همکار طرح ضمیمه می شود.

در حدود ۳ ماه بعد، editor متن reviw دست نوشته را به نویسنده طرح ارسال می کند.

در صورت    reject  نشدن  (پذیرفته شدن مقاله ) دست نوشته ارسالی،

متن بار دیگر توسط نویسندگان تصحیح و بازبینی و چاپ می گردد.

حتی مقالات چاپ شده نیز داراي کاستی ها و نقاط ضعفی هستند اما از لحاظ علمی صدمه اي به ابعاد کلی مطالعه وارد نمی کنند.

مقالات غالباً داراي جدولی هستند که در آن فهرست منابع و مراجع درج می شود.

برای نوشتن یک کتاب خوب یا مقاله، باید نظم و ترتیبی صورت گیرد که از آن به مراحل نگارش می توان

تعبیر کرد:نکاتی برای نوشتن یک کتاب خوب یا مقاله

الف)تفکر و دقت

اقدام به هر کاری بیش از همه به اندیشه نیازمند است؛

زیرا از ذهن خالی چیزی نمی تراود و بدون اندیشه  هیچ کاری به سامان نمی رسد و بیان درست

و دقیق هیچ مطلبی بدون اندیشه میسر نیست؛

پس نخستین گامی که در راه نگارش یک کتاب خوب می‌توان برداشت این است که اندیشه و دقت خود را به کار بیاندازیم و ببینیم موضوع چیست،

ما با چه مسئله ای روبه رو هستیم و چه می‌خواهیم بنویسیم.

ب) طرح:

دقت و اندیشه درباره‌ی مقاله یا گزارش باعث می‌شود که طرح مقاله و نوشته در ذهن پدیدآید و شکل بگیرد.

طرح نوشتن یک کتاب عبارت است از نقشه از یا فهرست نکات اصلی به ترتیبی که باید نوشته شود.

به عبارت روشن‌تر، رئوس مطالبی را که باید بنویسیم در روی کاغذ بدون نظم و به ترتیبی که به یادمان می آید

می‌نویسیم و آن را به دقت می‌خوانیم تا هیچ مطلب مهمی از قلم نیوفتد و یا تکراری صورت نگیرد.

سپس آن نکات را با توجه به دو اصل زیر شماره می‌گذاریم و به ترتیب شماره بازنویسی می کنیم:

خواندن 👈:  موسسه نگارش مقاله علمی پژوهشی

۱- اولویت نکته اول و نکات پس از آن ، نسبت به نکته های بعدی؛

۲-ارتباط معنایی و تناسب هر بند با بندهای ماقبل یا ما بعد خود؛

ج)گردآوری اطلاعات:

پیش از آغاز نگارش باید راه ها و چگونگی دسترسی به منابع و مأخذ را مورد بررسی قرار دهیم و در این راه از افراد وارد و آگاه راهنمایی و مدد بخواهیم.

د)تهیه پیش نویس

ه)خواندن پیشنویس و حک و اصلاح آن از نظر انشایی و دستوری و نقطه گذار و محتوا،

بدین معنی که پیش نویس را یک بار به دقت بخوانیم و جمله های سست و نا روا،

عبارت‌های پیچیده و ناگویا، واژه های ناهموار و نازیبا را تغییردهیم. مطالب و نکات زاید و نادرست را حذف می کنیم و نوشته را آراسته و پیراسته می سازیم.

عوامل اصلی موفقیت در چاپ یک مقاله علمی به شرح ذیل است:

نکاتی برای نوشتن یک کتاب خوب یا مقاله

۱ – مقاله از طرح یا دیده تحقیقاتی- پژوهشی خوبی برخوردار باشد.

در طرح هاي پژوهشی معمولاً از ایده ها و روش ها (راه کارهاي) گذشته استفاده می‌شود.

بنابراین کلیه مقالات بر پایه تئوري هاي پذیرفته شده هستند اما فرضیاتی را نیز به آن افزوده اند.

هر طرح تحقیقاتی جامع باید هدفمند و با ثبات بوده و از مرکزیت (تمرکز) قابل توجهی برخوردار باشد.

ممکن است موضوعی که در مقاله خود به مطالعه می‌پردازید از ابعاد و جنبه هاي مختلفی برخوردار باشد

اما شما صرفاً از یک دیدگاه آن را بررسی کنید.

به خاطر داشته باشید که گنجاندن موضوعات متنوع و مرتبط با عنوان اصلی مقاله امکان پذیرش آن را در ژورنالهاي علمی تسهیل می کند.

۲- اهمیت و اهداف اصلی مقاله را براي خود مشخص کنید.

نحوه استفاده از اطلاعاتی که در روند مطالعه خود به آن دسته یافته اند و همچنین سایر تحقیقاتی که در آینده قابل اجرا هستند را براي خود تعریف نمایید.

مقالاتی که از موضوعات کلی تري برخوردارند معمولاً آسان تر پذیرش می‌شوند زیرا علاقه خواننده را به طرز موثري جلب می‌کند.

۳ – با مطالعه مقالات برتري که در زمینه موضوع مورد مطالعه شما انتشار یافته اند،

می توانید یک ایده و طرح کلی از فعالیت هاي در حال اجرا دریافت کنید و به جنبه هاي

مهمی که بیشتر مورد توجه خوانندگان قرار می‌گیرد پی برید.

اکنون با افزودن فرضیات و ایده‌هاي جدید به این مقالات (مقالات گذشته)

می‌توانید شانس پذیرش مقاله خود را افزایش دهید.

براي نوشتن مقاله، بهتر است در ابتدا خلاصه‌اي از آن را تهیه نموده و طرح کلی هر کدام از بخش‌ها

را مشخص کنید. در متنی که به اختصار نوشته می شود، کلیه اطلاعات و داده‌هایی

که مؤید ایده‌هاي جدید شما هستند، دسته بندي‌می گردند.

عناوین مندرج در این متن باید توصیف کننده محتواي هر یک از بخش ها باشند.

خواندن 👈:  صفر تا صد پایان نامه ارشد

بدین ترتیب با تنظیم این متن خلاصه و درج ایده ها و مراجع می‌توان مقاله اصلی را با سهولت و کیفیت بهتري نگارش نمود.

در متن خلاصه، مشخص نمودن تعداد صفحات و کاراکترهایی که به هر بخش تعلق می گیرند نیز،

ایده مناسبی خواهد بود.

نوشتن یک خلاصه مفید و ارزشمند در حدود % ۲۰ از کل زمان نگارش مقاله را به خود اختصاص می دهد.

با تنظیم دقیق، هوشمندانه این متن امکان نگارش مجدد، حذف یا افزودن اطلاعات جدید پس از نوشتن مقاله،

به حداقل خواهد رسید.

سبک آکادمیک (دانشگاهی)

نکاتی برای نوشتن یک کتاب خوب یا مقاله

برخورداري از محتوا و شیوه نگارشی جالب و مناسب موجب جلب رضایت مندي مخاطبان کتاب می شود.

محتواي متن باید به گونه اي باشد که ایده یا طرح نوینی را به خواننده معرفی کند.

سبک نگارش نیز باید از جذابیت هاي لازم برخوردار باشد و حس خوانندگان را برانگیزد و در عین حال روان و شیوا باشد.

مسلماً متنی که از سوي یک صداي فعال و هیجان برانگیزد قرائت می‌شود بسیار جذاب‌تر از متنی

است که توسط یک صداي منفعل به گوش می رسد.

محقق باید جنبه‌هاي پروژه خود را بررسی نماید و با تمام ایده‌هاي موافق و مخالق طرح روبرو شود.

کتاب خوب معمولاً از متن سنگین و نسبتاً پیچیده‌اي برخوردارند و حاوي دانش جدید

و اصطلاحات علمی متعددي هستند.

اما ایده‌هاي نویسنده باید در کمال سادگی توصیف شود. معمولاًَ انتشار چنین کتبی،

مراحل طولانی و پیچیده‌اي را طی خواهد کرد زیرا درك آنها صرفاً براي قشر خاصی از افراد امکان پذیر است.

قواعدي که جهت نگارش ساده و واضح متون ارائه شده‌اند به شرح ذیل می باشند:

۱ از نوشتن جملات طولانی و پیچیده (نامأنوس) پرهیز کنید.

پیش از درك هر جمله ابتدا باید آن را در حافظه جاي داد اما حافظه نیز از گنجایش محدودي برخوردار است. بنابراین واژگان زاید یا غیرضروري را از متن خود حذف نمایید.

۲ استفاده از کلمات ساده را در اولویت قرار دهید.

به کار بردن کلمات و شیوه هاي نگارشی دشوار را به حداقل برسانید. کلمات باید به گونه‌اي استفاده شوند

که مقصود اصلی مقاله را به خوبی بیان کنند.

۳ حتی الامکان، پیوستگی مطالب را در متن خود رعایت نمایید.

فقدان انسجام لازم موجب دشوار شدن درك اهداف مقاله خواهد شد.

از به کار بردن مفاهیم انتزاعی و پیچیده بپرهیزید و براي روشن شدن منظور خود،

مثال‌هایی را در ضمن نوشته ها مطرح کنید. این مثال‌ها ممکن است

در قالب پرسش هایی باشند که از متن اصلی پرسشنامه اتخاذ شده اند.

از ساختار مرسوم مقالات پژوهشی پیروي نمایید.

سعی کنید ارتباط معنایی مناسبی را میان بخش هاي مختلف مقاله و نتیجه نهایی به وجود آورید.

مشکلات موجود را شناسایی نموده و راهکارهاي مفیدي را براي رفع آنها معرفی کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *