روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد!

,
هدف کاربردی در فرایند مقاله (وظایف استاد راهنما در پایان نامه)

روش تحقیق فصل سوم پایان نامه ارشد را چگونه بنویسیم؟ روش تحقیق در پایان نامه ارشد یا دکتری چیست؟ انواع روش تحقیق در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد و ..

در مقالات پیشین در صفحات دیگری از همین سایت، از مراحل مقدماتی تدوین روش تحقیق فصل سوم پایان نامه شروع کردیم یک‌به‌یک موارد و اصطلاحات مربوطه را مورد بررسی قرار دادیم و حال در این مقاله به ادامه مراحل تدوین پایان نامه، روش تحقیق در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری می‌پردازیم. اگر به دنبال راهنمایی و آگاهی بیشتر در زمینه‌ی روش تحقیق در فصل سوم پایان نامه هستید پس این مقاله را تا آخر مطالعه بفرمایید. باتوجه‌به نتیجه‌گیری‌های به‌عمل‌آمده روی تحقیق‌هایی که انجام شده و مطالعه دقیق فصل سوم، می‌توان گفت روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد دارای سه مرحله از نظر محقق است، در زیر این سه مرحله را توضیح می‌دهیم.

تعریف روش تحقیق

روش تحقیق به ما چگونگی جستجو درباره مسئله موردنظر را آموزش می‌دهد به بیان ساده اگر ما پرسشی بدون پاسخ و یا گمشده‌ای داشته باشیم توسط روش تحقیق با مصاحبه از دیگران وبا بیان پرسش می‌توانیم پاسخ پرسش و یا گمشده موردنظر را بیابیم.

معنای لغوی تحقیق عبارت است از: پژوهش و جستجو در باره موضوع موردنظر تا فرد را در نهایت له پاسخ پرسش خود برساند

چند روش تحقیق میدانی وجود دارد؟

مطالعات کتابخانه‌ای

تحلیل محتوا

مطالعات توصیفی

 

مطالعات کتابخانه‌ای: به مجموعه مطالبی که به‌راحتی  در دسترس فرد و محقق قرار نمی‌گیرد و بیشتر آن مطالب مربوط به گذشته می‌شود و برای دستیابی به آن باید به کتابخانه مراجعه نموده و مطالعه کافی را داشته باشد.

 

تحلیل محتوا: در روش تحلیل محتوا، فرضیه‌های مطرح شده مورد بررسی و آزمون‌وخطا  قرار می‌گیرد و در صورت صحت داشتن، فرضیه تأیید و یا ممکن است فرضیه به طور کامل از بین برود و رد شود.

 

مطالعات توصیفی: به جمع‌آوری اطلاعات و آمار از جامعه هدف مورد تحقیق خود و مطالعات آنها برای به‌دست‌آوردن  اطلاعات تکمیلی به جهت پیش‌بردن فصلی از پایان‌نامه که مربوط به جامعه آماری است را مطالعات توصیفی می‌گویند.

پژوهش سطحی در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

روش تحقیق فصل سوم

در پژوهش سطحی در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد، با یک دید سطحی از هرآنچه در روش تحقیق انجام شده است مباحث را بیان می‌کنیم و بدون اینکه به تفسیر و آنالیز بپردازیم. در واقع بیان مفاهیم با دید کلی از مباحثی که در این فصل گفته شده است بدون هیچ توضیح اضافی. ما به‌صورت واقع‌بینانه و هرطور که هست مطالب را بازگو می‌کنیم. مانند یک پرنده که از یک ارتفاع بلندی یک دید سطحی به پایین و اطراف خود می‌اندازد. روش پژوهش توصیفی در این مرحله قرار دارد.

پژوهش میانی در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

در مرحله پژوهش میانی در روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد، محقق دید خود را بیشتر می‌کند و دقیق‌تر از قبل مطالب را می‌بیند پس روابط و همبستگی‌ها، داده‌ها و آینده‌نگری‌ها را نیز می‌بیند. اگر مثال قبلی را در اینجا بیاوریم یعنی یک پرنده از بالاترین ارتفاعی که قرار دارد (پژوهش سطحی) کمی پایان‌تر می‌آید و موارد را دقیق‌تر از قبل می‌بیند.

خواندن 👈:  پژوهش همبستگی چیست؟ انواع همبستگی

روش تحقیق همبستگی و همخوانی، موردی و زمینه‌ای، تجربی حقیقی و نیمه‌تجربی در این مرحله از روش تحقیق در فصل سوم هستند.

پژوهش ریشه‌ای در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

آخرین مرحله از روش تحقیق، پژوهش ریشه‌ای در روش تحقیق فصل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه ارشد، دکتری یا یک تحقیق است، در این روش مطالب به‌صورت ریشه‌ای و عمقی دیده و پردازش می‌شوند بنا بر ین هرآنچه که در فصل سوم روش تحقیق فصل سوم پایایان نامه قید شده با شرح وقایع و جزئیات کامل بیان می‌شود. در این مرحله روش‌های پژوهش تاریخی، پژوهش علّی یا پس از وقوع و روش پژوهش مقایسه‌ای وجود دارد.

انواع روش‌های انجام تحقیق

اهداف ویژه در فرایند مقاله

روش‌های مختلف پژوهش، منابع متفاوت، گوناگونی متغیرها و … موجب به‌وجودآمدن سطوح بندی و جود آمدن مراحل پژوهشی در فصل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه شود. بررسی انواع روش تحقیق علمی یا سطوح بندی روش تحقیق طبق فرضیه‌های مختلف شکل می‌گیرد، روش‌هایی مثل روش تحقیق پایه‌ای، توصیفی، تبیینی، ارزیابی، اکتشافی، تجربی و مفهوم اساسی باتوجه‌به دلیل به‌وجودآمدن مراحل، تعریف و تعیین می‌شود.

بعضی وقت‌ها هم ممکن است باتوجه‌به موضوع پژوهش ما، انواع تحقیق را رقم بخورد. مثل: تحقیقات اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، تاریخی و یا بر اساس ماهیت و عملکردی که دارد به انواع پژوهشی کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای تقسیم شود. در شرایطی دیگر باتوجه‌به استدلال و نتیجه‌گیری در روش تحقیق طبق نظر روش‌شناسان در آنالیز داده‌های کمی و کیفی مورد پژوهش، انواع روش‌های تحقیق را تحلیلی، توصیفی، استدلالی، مقایسه‌ای، ارزیابی، همبستگی، آزمایشی، علمی، آماری و … بیان می‌کنند.

در نهایت به‌صورت کلی، روش‌های انجام تحقیق را بر اساس روش اسنادی یا بررسی اسناد، مصاحبه، مشاهده و مستندسازی می‌توان تقسیم نمود.

انواع روش تحقیق در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی مدارک و اسناد در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی اسناد و مدارک معمولاً مختص زمینهٔ تحقیقات تاریخی است. این روش امروزه توانسته به پژوهش‌های اجتماعی و انسانی نیز راه یابد و عملکرد بالایی نیز از خود نشان بدهد.

روش کتابخانه‌ای نام دیگر روش تحقق با بررسی اسناد و مدارک است زیرا منابع مورداستفاده در این روش مقالات علمی، کتاب‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات موجود در کتابخانه‌ها، شبکه‌های اطلاع‌رسانی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی است.

مصاحبه یا گفتگوی هدف‌دار یک پژوهش اختصاصی است که در تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی، می‌تواند به دو صورت کمی و کیفی در روش تحقیق در روش تحقیق فصل سوم پایان نامه ارشد انجام شود.

خواندن 👈:  اهمیت انتخاب منابع برای پایان‌ نامه و نکات آن

در اقدام کمی، مصاحبه به‌صورت یک فرم پرسشی که از قبل آماده می‌شود با پرسش‌های مشخص و پیش‌بینی شده شکل می‌گیرد و در پژوهش کیفی، مصاحبه با پرسش‌های محدود، پیش‌بینی‌نشده و احتمالات و در وقت بیشتر و جزئی‌نگری تر است که چون عمقی‌تر از روش قبلی است یک دانش بهتر به پژوهشگر می‌دهد، درواقع اسم دیگر این روش مصاحبه «عمیق» است.

گزینش درست و صحیح اعضا، مجموعه‌ها و اشخاصی که ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش ما دارند یا دلیل کافی برای آنالیز و نتیجه‌گیری را داشته باشند، اهمیّت بالایی دارد ویک نکتهٔ خیلی مهم در روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد است و در انجام پایان نامه ارشد هم استفاده می‌شود.

مشاهده در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

مشاهده در فصل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه ارشد با روش کیفی، به این صورت است که محقق خودش به طور مستقیم به آنالیز و ریشه‌یابی مطالب تحقیق می‌پردازد تا به یک مفهوم عمقی برای شناخت ماهیّت داده‌های مورد پژوهش برسد. در اقدام کمّی مشاهده به‌صورت سطحی است.

اما در نوع مشاهدهٔ فعال مطالب را به‌صورت عمقی ریشه‌یابی نموده و آنالیز داده‌ها، مقایسه، با مشاهدات و نتیجه‌گیری قبلی، و سایر موارد را از طریق مصاحبه انجام می‌دهد. در مشاهده به روش فعال ارتباط نزدیکی بین محقق و عوامل مورد پژوهش برقرار است.

مستندسازی روش تحقیق

مستندسازی روش تحقیق مختص پژوهش‌های می‌دانی است، باتوجه‌به نظر روش‌شناسان یک مرحله مهم و اصلی محسوب می‌شود که در هر دو روش کمّی و کیفی کاربرد دارد. بعضی از افراد مستندسازی (تولید اسناد و مدارک تازه)، مرحله کامل‌کنندهٔ گردآوری داده‌ها می‌شناسند. درهرصورت با پیشرفت علوم نوین به روش‌های پژوهشی، این مرحله در مطالعات اجتماعی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای خیلی زیاد به کار می‌رود.

مستندسازی در روش تحقیق فصل سوم، به‌صورت مصاحبه مشاهده اسناد یا مدارک تازه به‌صورت نقشه، نوار ویدئویی، عکس و اسلاید در زمان آنالیز تلفیق اطلاعات و داده‌های تحقیق به کار برده می‌شود.

ابزار تحقیق در فصل سوم

تمامی وسیله‌هایی که پژوهشگر برای بررسی روش تحقیق در فصل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه ارشد به کار می‌گیرد را ابزار تحقیق می‌نامیم. باتوجه‌به موضوع تحقیق نوع وسیله، ابزار تحقیق و کاربردی که دارند متفاوت است. برای مثال محقق در روش تحقیق اسنادی از ابزار «فیش‌برداری»، در روش تحقیق مصاحبه‌ای از ابزار «پرسش‌نامه» و در مشاهده ابزار «دوربین» را به کار می‌برد .

فرایند سازماندهی انجام روش تحقیق چیست؟

باتوجه‌به نوع پژوهش فرایند سازماندهی انجام روش تحقیق فصل سوم پایان نامه به چهار شکل زیر است.

فرایند خطی روش تحقیق

سازماندهی فرایند خطی روش تحقیق «بورگس»، پشت‌سرهم و به شکل یک خط مستقیم است که هر روش منطبق به روش‌های قبلی است و با روش پسین پایان می‌یابد.

خواندن 👈:  پایان نامه چیست؟

فرایند گام‌به‌گام روش تحقیق

در فرایند گام‌به‌گام «کن» روش‌های تحقیق در فاصلهٔ مشخصی که با یکدیگر ارتباط دارند قرار دارند و حتماً نیاز نیست که به‌صورت خطی سازماندهی کرد .

فرایند حلقوی روش تحقیق

در فرایند حلقوی روش تحقیق «رودستام و نیوتن» روش‌های تحقیق به شکل حلقوی سازماندهی می‌شود و این قدرت را دارند که در هر مرحله برهم اثرگذار باشند.

فرایند حلزونی روش تحقیق

فرایند حلزونی «لاكستر» روش تحقیق پیچ‌وتاب بیشتری از مراحل قبل دارد و در تحقیقات خاص و مبهم بکار می‌رود. خصوصیات فرایند حلزونی روش تحقیق در پایان نامه ارشد این‌گونه است که؛ یک فرایندی نامحدود است، از هر نظر قابل‌بررسی است، باعث می‌شود محقق نظریه‌هایی مقدماتی مختلف نتیجه بگیرد؛ بنابراین فرایند حلزونی کلی نیست زیرا مفهوم و مصداق را در به‌صورت روشن و مشخص در مراحل فرایند روش تحقیق بیان نمی‌کند.

برنامه مطالعه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

یکی از قدم‌های نخست و پایه‌ای برای نگارش پایان نامه، این است که محقق یک برنامه مطالعه برای خود تدوین کند به این معنا که در ابتدا دانشجو تمامی کارهای خود را فهرست‌بندی کند و بر طبق یک برنامهٔ زمان‌بندی‌شده و منظم پیش برود. باتوجه‌به این برنامه مطالعه‌ای که درست کرده مشخص می‌کند که تا چه حدودی به جلو رفته، چقدر زمان دارد و … پس بسیار مهم است که یک برنامه مطالعه فصل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه ارشد را برای خودتنظیم کنیم.

تعیین قلمروی تحقیق و محدودیت در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

تعیین قلمروی تحقیق و محدودیت به این معنا است که پژوهشگر محدودیت‌ها و مشکلاتی که در طول مسیر نگاشت پایان نامه برایش پدیدار می‌شود را مشخص کند زیرا با مشخص‌کردن قلمروها و محدودیت معلوم می‌کند که روش تحقیق در فصل سوم را در چه زمینه‌هایی انجام داده، آیا باتوجه‌به زمان بوده یا مکان، از چه کمبود‌هایی بهره برده و تمامی مواردی که باعث شده با مشکل مواجه شود را قید کند و باتوجه‌به این خلع‌ها پایان نامه را توجیه و هموار کند.

ناگفته نماند، محدودیت‌های تحقیق با محدودیت‌های محقق باهم متفاوت است و نباید این دو را به‌جای یکدیگر به کار ببرید.

نتیجه‌گیری

در این مقاله باتوجه‌به اهمیّت موضوع، روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد، انواع روش تحقیق، فرایندها و مراحل روش تحقیق در فصل سوم، برنامه مطالعه و دلیل اهمیّت یک برنامه‌ریزی مشخص برای محقق، محدودیت‌ها و تعیین قلمروی تحقیق در فصل سوم پایان نامه ارشد یا دکتری را توضیح دادیم.  امیدوارم این مطالب توانسته باشد نیاز شما را در فرایند روش تحقیق فصل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد برطرف نماید و یاری دهنده شما محقق عزیز در رسیدن به هدفتان باشد.

با تشکر

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *