روش تحقیق در نگارش پروپوزال

,
روش تحقیق در نگارش پروپوزال

روش تحقیق در نگارش پروپوزال

روش تحقیق در نگارش پروپوزال به چه شکل است؟ شاید به‌عنوان یک دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری و یا یک محقق مجبور به نوشتن پروپوزال برای پروژه خود می‌باشید بنابراین اگر به دنبال پاسخ برای چرایی اهمیت پروپوزال در تدوین پایان نامه و چگونگی روش تحقیق در نگارش پروپوزال، اصول نگارشی پروپوزال و موارد مشابه هستید، پیشنهاد می‌دهم خواندن این مقاله را از دست ندهید و به دانش خود در زمینهٔ نوشتن پایان نامه و اصول و قواعد پروپوزال بیفزایید.
پروپوزال تحقیق به توضیح اینکه شما چه چیزی را بررسی می‌کنید، اهمیت مهم بودن موضوع پژوهشی و اینکه چگونه تحقیق خود را انجام خواهید داد می‌پردازد و فرمت پروپوزال تحقیق در زمینه‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است.
یک پروپوزال تمیز و سنجیده رکن اصلی تحقیق شما محسوب می‌شود که به هدف متقاعدکردن کمیته ارزیابی در مورد اعتبار علمی، دستیابی بودن، تکرارپذیری، روش تحقیق و مهم‌تر از همه استدلال و منطق حاکم بر پایان نامه شما ایجاد می‌شود.
بنابراین برای اثبات نظریه‌ها یا فرضیه‌ها یا برای مستدل کردن گفته‌ها و پیشنهادها یا برای قبولاندن نتایج و توصیه‌ها و سرانجام برای قانونمندکردن دستاوردها، به یک روش معقول، قابل‌پذیرش و قابل دفاع نیاز است تا بتوان بر آن تکیه کرد.

ثبات نظریه و فرضیات در نگارش پروپوزال

چه نظریه‌هایی برای روش تحقیق در نگارش پروپوزال وجود دارد؟ فرضیات مورد آزمایش می‌تواند هدف مطالعه باشد و هدف تحقیق، گزارشی از آنچه پژوهشگر می‌خواهد در تحقیق خود به دست آورد را می‌دهد. اهداف مربوط به پارامترها و وسایل مورداستفاده برای دستیابی به هدف به‌عنوان اهداف اولیه و ثانویه طبقه‌بندی می‌شوند درواقع روش رسیدن به اهدافی که در روش تحقیق در پروپوزال خود تعیین کردید را بیان می‌کنید.
به‌این‌ترتیب هرگونه قانونمندی، اثبات، استدلال نتیجه‌گیری و مانند آن ایجاب می‌کند که چه در موضوعات ادراکی – احساسی، و چه در موضوعات عملکردی یا کمی به یک روش تحقیق محکم و پذیرفتنی اتکا کنید. پس باتوجه‌به مطالب فوق درمی‌یابیم یکی از نکات اساسی که نویسندهٔ پایان نامه ملزم به رعایت آن است، باید در مقابل یک روش تحقیق در انجام پروپوزال بتواند پاسخگو باشد و در این صورت است که محقق روش تحقیق خود را در یک چارچوب قابل دفاع قرار می‌دهد و از فرضیات و بلندپروازی‌های ناممکن دوری می‌کند؛ چرا که چگونگی روش تحقیق را می‌توان یک تفاوت اصولی میان نوشتن کتاب و نوشتن پایان نامه دانست.

خواندن 👈:  اصول ویرایش و نگارش پایان نامه

ثبات نظریه و فرضیات در نگارش پروپوزال

روش‌شناسی تحقیق در نگارش پروپوزال

روش‌شناسی تخقیق در روش تحقیق در نگارش پروپوزال چه تاثیری دارد؟ در تحقیق با طی‌کردن مراحل مشخص و کاوش در مباحث علمی برای کشف یک واقعیت مجهول، به روشی منظم ورسمی پرداخته می‌شود درواقع عملکردی دقیق و منظم بر اساس منطق علمی برای رسیدن به نتیجه می‌باشد.
مفهوم روش تحقیق در کارهای پژوهشی، گزارش‌های تحقیقاتی و کتاب‌ها به گونه‌های مختلف و در سطوح گوناگون به‌کاررفته است. این مفهوم اغلب کلی و شامل انواع روش‌ها، مراحل، فرایندها و ابزار تحقیق می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، این مفاهیم عمدتاً به روش انجام کار پژوهشی – علمی برای دستیابی به حقیقتی نو در هر یک از رشته‌های تحقیقی گفته می‌شود.

روش‌شناسی تحقیق در نگارش پروپوزال

مفاهیم مبحث روش‌شناسی تحقیق

مفهوم روش‌شناسی تحقیق چیست؟ چه تأثیری در روش تحقیق در نگارش پروپوزال دارد؟
روش‌شناسی تحقیق، کوششی که برای مشخص‌کردن مبانی فلسفی تحقیق یا تعیین روش منطقی دستیابی به اهداف یا شناخت علمی که بدون آن چنین کاری میسّر نخواهد شد بنابراین روش‌شناسی تحقیق و روشِ تحقیق که به معنای یک تکنیک تحقیقی خاص یا مراحل انجام تحقیق است با یکدیگر متفاوت هستند و نباید این دو را به‌جای یکدیگر به کاربرد. دیدگاه‌های روش‌شناسی به صورت‌های متنوعی ارائه شده است که هر محقق بسته به رشتهٔ علمی خود، روش‌شناسی مناسب آن رشته را در انجام تحقیقات مربوطه به کار می‌گیرد.
پژوهشگر قطعاً برای رسیدن به شناخت پدیده یا موضوع موردمطالعه باید استفاده از روش منطقی درست را انتخاب کند چرا که روش‌شناسی تحقیق ما را به شناخت پدیدهٔ موردمطالعه راهنمایی می‌کند. همان‌طور که می‌دانید هدف از شناخت به‌دست‌آوردن دانش لازم و تسلط بر پدیده موردمطالعه و چگونگی روابط آن می‌باشد بنابراین روش‌شناسی عبارت است از راهنمای تخصصی علمی که زمینه‌های فلسفی تحقیق را برای اعتبار بیشتر بخش علمی فراهم می‌سازد.
باتوجه‌به آنچه بیان گردید می‌توان محورهای اساسی در دیدگاه‌های روش‌شناسی تحقیق را به شرح زیر استنتاج و جمع‌بندی نمود.

کلیات در مورد روش‌شناسی در نگارش پروپوزال

تعاریف متعدد روش‌شناسی در تحقیق و اهمیت آن برای روش تحقیق در نگارش پروپوزال:
۱. روش‌شناسی تحقیق راهنمای منطقی محقق برای دستیابی به حقیقت علمی رشته است
۲. چرایی و کنه معنی و مفهوم تحقیق رشته علمی با روش‌شناسی تحقیق قابل پاسخ‌گویی
۳. روش‌شناسی تحقیق به‌طورکلی رویکرد اصلی و خط‌مشی تحقیق را تعیین می‌کند.
۴. شیوهٔ پاسخ‌گویی به پرسش‌های تحقیق به‌طورکلی از طریق روش‌شناسی تحقیق ترسیم می‌شود
۵. روش‌شناسی تحقیق در چارچوب علمی و نظری موردمطالعه، تبیین می‌کند که چگونه و از چه روشی می‌توان به فرضیه‌های تحقیق پاسخ گفت
در پژوهش‌های علوم‌انسانی به طور اعم و علوم رفتاری به طور ویژه، انتخاب رویکرد پژوهش برای پی‌بردن به حقایق، دستیابی به دانش نو، حل مسائل و تصمیم‌گیری درست بر اساس مقوله‌های فلسفی شکل می‌گیرد. دیدگاه‌های فلسفی زیربنای معرفت‌شناسی را می‌توان پارادایم‌های پژوهش نامید.
رویکردهای پژوهش بر پایه مقوله‌های فلسفی به شکل زیر موردبحث قرار می‌گیرد:
 

  • رویکرد اثبات‌گرایی
  • رویکرد تفسیر گرایی
  • رویکرد تئوری انتقادی
  • رویکرد پساساختارگرایی
خواندن 👈:  موسسه نوشتن پایان ‌نامه کارشناسی‌ ارشد

 

رویکرد اثبات‌گرایی در نگارش پروپوزال

 

رویکرد اثبات‌گرایی در روش تحقیق در نگارش پروپوزال، با متغیرهای کمّی سروکار دارد و به توصیف، تبیین، پیش‌بینی و کنترل متغیرها، هارمونی‌ها و پدیده‌ها را می‌پردازد. در این رویکرد، تفکر منطقی و رشد و توسعه تفکری بی‌معنی است و فقط کارایی و اثربخشی پدیده‌ها موردنظر است.
برای نمونه فرهیختگی مفهومی است که می‌توان باتوجه‌به رویکرد اثبات‌گرایی برای آن تعریف عملیاتی به دست داد و آنگاه متغیرهای آن را تعریف نمود و به‌وسیلهٔ پرسش‌نامه، آنها را اندازه گرفت و سپس برای یک جامعه داده‌های لازم را به دست آورد و تحلیل کرد.
درحالی‌که، فرهیختگی مفهومی است فراتر از مشاهدهٔ عینی و از طریق پرسش‌نامه افراد مختلف درک ذهنی متفاوتی از آن دارند؛ ازاین‌رو پژوهشگر با استفاده از تعریف مفهومی (یک مفهوم را به‌وسیلهٔ مفاهیم دیگر تعریف می‌نمایند)، به عبارتی ساختار و معنای ضمنی این مفهوم را باتوجه‌به معنایی که افراد آن را در زندگی خود تجربه کرده‌اند، آشکار می‌نماید.

 

رویکرد تفسیر گرایی در نگارش پروپوزال

رویکرد تفسیرگرایی در نگارش پروپوزال یکی از موارد روش تحقیق در نگارش پروپوزال است. طبق رویکرد تفسیر گرایی، حقیقت مشروط به تجربه انسان و تفسیر اوست و وقتی محقق با متغیرهای کیفی سروکار دارد به کاربرد می‌شود.
هدف تفسیر گرایی مانند پدیدارشناسی دستیابی به درک آزمودنی موردمطالعه، از زندگی خویش است. این رویکرد در برابر رویکرد اثبات‌گرایی است و
همچنان دست‌کاری تجربی و مشاهدهٔ بیرونی، روی نمی‌دهد و به گفتگو با آزمودنی‌ها روی آورده می‌شود. در این رویکرد نه‌تنها آزمودنی‌ها به سؤال‌هایی که پژوهشگر تهیه کرده است، پاسخ می‌دهند، بلکه خود آنان در گفتگوهایی درک خود را از زندگی خویش فرمول‌بندی می‌کنند. درواقع تفسیرگرایی می‌خواهد بداند که آزمودنی‌های موردمطالعه چه درکی از زندگی خود دارند. در ادامه به یکی دیگر از موارد روش تحقیق در نگارش پروپوزال خواهیم پرداخت.

خواندن 👈:  فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه

رویکرد تئوری انتقادی در نگارش پروپوزال

رویکرد تئوری انتقادی در روش تحقیق در نگارش پروپوزال بر پایه‌ای نظر متافیزیکی استوار است به این
معنی که جهان از وجود و جوهرهای واقعی ساخته شده است و این جوهرها خارج از ذهن انسان وجود دارند، دارای نظم و ترتیب می‌باشند و با یکدیگر در ارتباط هستند. جوهرها و رابطهٔ بین آنها وجود دارند. خواه شناخته شوند یا ناشناخته باقی بمانند. بودن، عینِ دانستن نیست. خود ما وجود داریم. دیگر جوهرها که در اطراف ما هستند، مستقل از افکار و تمایلات ما، واقعاً وجود دارند.
این رویکرد با متغیرهای کیفی سروکار داشته و بر نقش ارزش‌ها در ساختن دانش و پی‌بردن به شناخت تأکید دارد.
«تغییر واقعیت به‌سوی آنچه موردنظر است، در این رویکرد از جایگاه والایی برخوردار است».

رویکرد پساساختارگرایی در نگارش پروپوزال

رویکرد پساساختارگرایی یکی از موارد روش تحقیق در نگارش پروپوزال است. رویکرد پساساختارگرایی به بازنمایی چندگانه‌ای از حقایق، واقعیت‌های اجتماعی از طریق زبان و گفتمان می‌پردازد و با متغیرهای کیفی سروکار دارد، نقش اساسی در این رویکرد «تحلیل گفتمان» است و مرزشکنی در فرایند موردنظر است؛ زمانی که از محدوده و عملکرد روش یا شیوه‌های موجود با یک شیوه و یا روش جدید و متفاوت پا فراتر نهاد در مرزشکنی کلمه کلیدی تفاوت درروش و شیوه است در نتیجه منجر به مرزشکنی می‌شود.

پساساختارگرایی از طریق سه اصل زیر مورد پذیرش قرار گرفت:
۱) گریز از خود بدین معنا که خود، مخلوق جامعه است.
۲) گفتمان باید وابسته به تحلیل منتقدانه باشد و سنت‌ها مورد نقد قرار گیرند.
۳) تعهد به عدم ثبات در گفتمان برای درک و فهم – درک ما از جهان دست خوش تزلزل دایمی است.

در آخر شما می‌توانید برای انجام پایان نامه ارشد به صفحه مورد نظر مراحعه کنید. در آخر هم یک جمع‌بندی برای روش تحقیق در نگارش پروپوزال خواهیم داشت.

نتیجه‌گیری

در این مقاله درمورد روش تحقیق در نگارش پروپوزال پرداختیم . روش تحقیق در نگارش پروپوزال یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید بدانید. به هر صورت، انتخاب هر یک از رویکردهای بالا در انجام روش تحقیق در نگارش پروپوزال‌های تحصیلات تکمیلی باید با چارچوب نظری، اهداف و فرضیه‌های آن هماهنگی داشته و به انتخاب روش یا روش‌های تحقیق مناسب در آزمون فرضیه‌ها منجر شود.
امیدوارم این مطالب مورد رضایت شما قرار گرفته باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *