فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه

,
فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه

فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه

فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه چیست؟ در پژوهش‌های کمی و تحلیلی و در پژوهش‌های ترکیبی، شاهد گزارش‌هایی هستیم که به آن فرضیه اطلاق می‌شود و همچنان در مقاله‌های پیشین درمورد فرایند نوشتن پایان‌نامه، از موضوعی با نام فرضیه‌های پژوهش به طور مختصر توضیح دادیم و حال در این مقاله به توضیح جامعی از این که فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه چگونه است؟ اهمیت فرضیه، انواع فرضیه در پایان‌نامه و.. می‌پردازیم تا تمامی ابهامات که در مورد فرضیه‌سازی برای تحقیق خود دارید را برطرف کنیم و خیلی راحت شما بتوانید گام های خود در این مسیر را بردارید، پس توصیه می‌کنم مطالعه این مطالب را از دست ندهید.

فرضیه چیست؟

فرضیه چیست؟

 • فرضیه یک توضیح پیشنهادی برای یک پدیده است. برای اینکه فرضیه‌ای در علم یا مهندسی مطرح شود، روش علمی مستلزم آن است که بتوان آن را آزمایش کرد
 • فرضیه، حدس عالمانه‌ای است درباره حل یک مسئله. فرضیه‌های پژوهش در انجام پایان‌نامه را می‌توان به منزله رابطه‌ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف کرد که به‌صورت جمله‌ای آزمون‌پذیر بیان می‌شود. این روابط بر پایه شبکه ارتباط‌ های مؤثر تجسم می‌شود که ریشه در چارچوب نظری پژوهش دارند.
 • ازآنجایی‌که دانش احتمالی و قابل‌پیش‌بینی، هنوز از نظر منطقی اثبات نشده است و توسط تجربه چندان تعیین نشده است که نظریه‌ای قابل‌اعتماد در نظر گرفته شود، این فرضیه نه درست است و نه نادرست. مصرف آن را می‌گویند غیرقطعی، یعنی بین راست و دروغ است.
 • فرضیه‌ای که تأیید شده است به حقیقت تبدیل می‌شود و در این مرحله دیگر وجود ندارد. نظریه رد شده به یک موضع غلط تبدیل می‌شود و دوباره فرضیه نیست. هر حدس و پیش‌بینی را نمی‌توان باور نامید.
 • یک فرضیه، یک فرض، در مقابل یک پیش‌بینی ساده، باید معقول باشد. در نتیجه، نظریه ریشه در واقعیت عینی دارد. این حرکت فکری از پدیده‌هایی است که مستقیماً در تبیین علّی آنها مشاهده می‌شود، بنابراین روایت دلیل تبیین‌کننده این دایره از حقایق اولین مرحله ساخت فرضیه است
 • فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه پاسخی احتمالی و موقت به سؤال پژوهشی است که در مراحل بعدی پژوهش، درستی یا نادرستی آن مورد آزمایش قرار می‌گیرد. تدوین فرضیه، پژوهش را روی یک هدف معین متمرکز ساخته و از گردآوری داده‌های بی‌حاصل پیشگیری می‌کند.

فرضیه در آماده سازی پایان نامه

نقش فرضیه‌های پژوهش در انجام پایان‌نامه، این‌گونه مطرح می‌شود که شما یک بیانیه ظنی، احتمالی و یا یک پیشنهاد آزمایشی درباره چگونگی روابط بیان چند متغیر را بیان کنید در نتیجه این حدس عالمانه درباره ی دو یا چند متغیر فرضیه پژوهش اعمال می‌شود که به‌صورت جملهٔ اخباری بیان می‌شود و نشانگر نتایج مورد انتظار است، البته ناگفته نماند که با وجود تفاوت‌های ظاهری در بین تعاریف فرضیه، در این که فرضیه مبتنی بر حدسی است که پژوهشگر بر نتیجه پژوهش خود مطرح می‌سازد، تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد.

خواندن 👈:  نقش فرضیه در مراحل مقاله چیست؟

فرضیه‌ها از نظر تعداد با اهداف اختصاصی برابری نموده و از نظر سیر کل به جزء و تناسب با اهداف اختصاصی با ویژگی سؤالات همسویی دارد. به‌عبارت‌دیگر، در پژوهش‌هایی که مبتنی بر فرضیه هستند، به‌ ازای هدف کلی، فرضیه عام وجود داشته و برای هریک از اهداف اختصاصی نیز یک فرضیه اختصاصی تدوین می‌شود.

انواع فرضیه در آماده سازی پایان نامه

 

فرضیه‌ها را بر اساس جهت‌دار بودن و یا جهت‌دار نبودن، شیوه نگارش و منطق می‌توان آنها را تقسیم‌بندی نمود که از نظر منطق تدوین به دو گروه اصلی فرضیه صفر(HA یا Hi) و فرضیه جانشین (HO) نام‌گذاری می‌شود .

فرضیه‌های صفر و جانشین پیشنهادهای علمی هستند که یک رابطه مشخص و دقیق بین دو متغیر را بیان می‌کنند. به‌طورکلی، فرضیه صفر به‌عنوان نبود ارتباط معنی‌دار بین دو متغیر یا نبود اختلاف معنی‌دار بین دو گروه تعریف می‌شود، ولی فرضیه جانشین که در نقطه مقابل فرضیه صفر قرار دارد، جمله‌ای است که وجود رابطه بین دو متغیر را بیان می‌کند یا وجود تفاوت بین دو گروه را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، هنگام تدوین فرضیه صفر، اظهار می‌شود که هیچ تفاوتی بین ویژگی‌های مورد بررسی در جامعه و نمونه‌ای که درباره‌اش پژوهش می‌شود، وجود ندارد.

بنابراین آنچه به طور غیرمستقیم می‌توان توسط فرضیه سفر بیان کرد آن است که وجود هرگونه تفاوتی بین دو گروه نمونه با وجود هر رابطه‌ای بین دو متغیر صرفاً به‌خاطر نوسانات نمونه تصادفی است نه به دلیل وجود هرگونه تفاوت واقعی بین دو جامعه یا هرگونه رابطه بین دو متغیر.

منطق فرضیه در آماده سازی پایان‌نامه چگونه است؟

در صورتی می‌توان هرگونه فرضیه احتمالی دیگری را درباره ارتباط خاصی که آزمون می‌شود را تأیید کرد که فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان‌نامه صفر رد شود.

فرضیه صفر (Ho) یک بیان مقداری است که به‌صورت پارامتر تدوین می‌شود و منطق ریاضی آن، بر اساس برهان خلف است. این فرضیه معمولاً به این منظور بیان می‌شود که پژوهشگر را به ارزشیابی فرضیه پژوهشی قادر سازد. فرض با خلاف (جانشین)، با H1 یا HA نمایش داده می‌شود و مانند فرضیه صفر به‌صورت پارامتر تدوین می‌شود. فرضیه‌های پژوهشی اغلب راهنمای پژوهشگر در تدوین فرض خلاف هستند.

به‌عبارت‌دیگر، فرض خلاف اغلب منطبق بر فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه است، به این معنی که فرض خلاف بیان‌کننده انتظار پژوهشگر درباره نتایج پژوهش است و معمولاً این انتظار بر اساس مدارک آزمایشی و یا تجربه کاری پژوهشگر به وجود آمده است. فرض خلاف بیانی است که پژوهشگر آرزو می‌کند درباره آن پژوهش نماید. وقتی گفته می‌شود که فرض صفر و خلاف باید ناسازگار باشند، به این معنی است که نباید به هیچ شکل یا طریقی باهم تداخل داشته باشند فرضیه آماری رابطه بین متغیرها را برحسب پارامترهای جامعه بیان می‌کند. فرضیه پژوهش در فرضیه بدیلا  (H1) آماری منعکس می‌گردد، ولی فرضیه صفر یا آماری ۲ (Ho) همواره خلاف فرضیه پژوهش است.

خواندن 👈:  روش کیفی در تکمیل پایان نامه

استنباط آماری در آماده سازی پایان نامه چگونه است؟

منطق استنباط آماری به این معناست که نمی‌توانیم درست بودن یک فرضیه آماری را ثابت کنیم، بلکه تنها می‌توانیم درست بودن آن را بر اساس داده‌های در دسترس رد یا تأیید کنیم.

وقتی که پژوهشگر فرضیه صفر را رد کند، به این معنی است که فرضیه پژوهش خود را قبول کرده است. در مواردی که پژوهشگر بر اساس پیشینه پژوهش نتواند رابطه بین متغیرها را حدس بزند، می‌تواند به بیان سؤال‌های پژوهش بپردازد.

شیوه نگارش فرضیه در آماده سازی پایان نامه چگونه است؟

از نظر تقدم‌وتأخر نگارش، فرضیه به این صورت است که پژوهشگر بر اساس تجارب و مشاهدات خود و یا مطالعه نتایج پژوهش دیگران، نظری را در خصوص متغیرهای مختلف مطرح می سازد که به آن فرضیه پژوهشی می‌گویند.

این فرضیه انتظارات پژوهشگر را درباره رابطه بین متغیرها می‌دهد و به همین دلیل یک راه‌حل پیشنهادی است؛ لذا در مقالات علمی و نتایج پژوهش به طور معمول شاهد درج این نوع فرضیه هستیم.

فرضیه‌های پژوهشی چه ویژگی‌هایی دارد؟

فرضیه‌های پژوهشی چه ویژگی‌هایی دارد؟

 1. این فرضیه مبتنی بر این واقعیت است که بین دو صفت یا ویژگی مورد بررسی، تفاوتی وجود دارد.
 2. فرضیه‌ای است که به‌احتمال وجود یک رابطه با تأثیر اشاره می‌کند.
 3. انتظار پژوهشگر را پیرامون نتایج آتی پژوهش بیان می‌کند.
 4. پیش‌بینی و جهت‌گیری پژوهشگر را نشان می‌دهد که می‌تواند به دو صورت جهت‌دار و بدون جهت نوشته شود.

اسامی دیگر این نوع فرضیه عبارت‌اند از فرضیه خلاف، فرضیه آلترناتیو،،H۱Ha،HA

فرضیه آماری در آماده سازی پایان‌نامه چگونه است؟

فرضیه آماری بیان مقداری دربارهٔ پارامترهای جامعه است، جمله یا گزاره‌ای است که معمولاً با استفاده از نمادهای آماری به‌صورت پارامتر نوشته می‌شود و نقش آن هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری مناسب است به عبارتی پژوهشگر روش‌های آماری لازم را بر مبنای فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه آماری انتخاب می‌کند.

با وجود آن که پژوهشگر، کار خود را با تدوین فرضیه پژوهشی شروع می‌کند، ولی در عمل باید خلاف یا عکس ادعای اولیه خود را به چالش بکشد. لذا اقدام به تدوین فرضیه آماری می نماید که ادعای خلافی را مقایسه با فرضیه پژوهشی مطرح می سازد. در نتیجه اگر ادعای جدید رد شود، حد اوليه و اصلی پژوهشگر به تأیید می رسد ولی اگر این ادعا مورد پذیرش قرار گیرد،مشخص می‌شود که حدس پیشنهادی پژوهشگر (فرضیه پژوهشی) فاقد وجاهت علمی است . ویژگی‌های فرضیه‌های آماری شامل موارد زیر است:

 1. ویژگی‌های پژوهشی در آماده‌سازی
  • این فرضیه این واقعیت استوار است که بین دو صفت یا دو ویژگی موردمطالعه، تفاوتی وجود ندارد.
  • فرضیه‌ای است که به نداشتن رابطه با تأثیر اشاره می‌کنند.
  • . فرضیه آماری جایگزین منطقی فرضیه پژوهش است.
  • نام‌های دیگر این فرضیه عبارت است از: فرضیه پوچ، فرضیه صفر، نول، خنثی و H
  • باوجود نقش مهمی که فرضیه آماری در پژوهش دارد، ولی معمولاً فقط در موضوع آزمون فرضیه مطرح شده و در گزارش پژوهش‌ها تنها به ذکر فرضیه پژوهشی اکتفا می‌شود. به‌خصوص از درج هم‌زمان فرضیه پژوهشی و آماری که در برخی از گزارش پژوهش‌های غیرحرفه‌ای مشهود است، باید بپرهیزید
 2. جهت‌دار و بدون جهت بودن فرضیه‌ها در آماده سازی پایان‌نامه
خواندن 👈:  چگونه یک دانشجوی موفق باشیم

فرضیه‌ها را صرف‌نظر از نقش، به‌طورکلی از نظر جهت‌دار بودن و یا جهت‌دار نبودن به دو گروه تقسیم می‌نمایند.بر این منوال فرضیه‌های پژوهشی و آماری می‌توانند هم در قالب پژوهش‌های جهت‌دار و هم بدون جهت نوشته شوند.

 1. فرضیه جهت‌دار در آماده سازی پایان‌نامه

فرضیه جهت‌دار که به آن فرضیه یک دامنه نیز می‌گویند، فرضیه‌ای است که در آن جهت ارتباط یا جهت تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از پیش مشخص و معین است هنگامی که پژوهشگر دلایل مشخصی برای پیش‌بینی یک رابطه خاص داشته باشد، فرضیه جهت‌دار را به کار می‌گیرد.

 

 1. فرضیه بدون جهت در آماده سازی پایان نامه

در فرضیه بدون جهت، جهت اختلاف یا روابط مشخص نیست به این نوع فرضیه، فرضیه دوطرفه یا دو دامنه نیز می‌گویند. نحوی نگارش این فرضیه به این صورت است که شخص محقق وجود رابطه، تفاوت یا اثر را بیان می‌کند، ولی سمت و جهت آن را بیان نمی‌کند.

برای آزمون فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان‌نامه از آزمون‌های آماری یک دامنه استفاده می‌شود، درصورتی‌که در فرضیه‌های بدون جهت، آزمونه‌ای آماری در دامنه بکار برده می‌شوند و در طرح آماده سازی پایان‌نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی باید توجه داشت که فرضیه‌های پژوهشی ترجیحاً جهت‌دار هستند، یعنی رابطه مشخصی را بین دو یا چند متغیر بیان می‌کنند که این رابطه می‌تواند به گونه‌های مختلفی باشد.

همچنین می‌توانید به قسمت انجام پایان نامه ارشد هم مراجعه کنید.

نتیجه‌گیری

باتوجه‌به این که فرضیه در آماده سازی پایان نامه یک عنصر اساسی است و این فرائض هستند که می‌توانند در ابتدای راه یک نتیجه ضمنی از نتیجهٔ موضوع پیشنهادی شما را بدهند و این‌ گونه است که شما می‌توانید مسیر تدوین پایان‌نامه را آسان‌تر طی کنید، پس لازم دانستیم در این مقاله به بحث‌ و بررسی چگونگی فرضیه در آماده سازی پایان نامه، ویژگی‌های اساسی فرضیه، نحوه قرارگرفتن فرضیه در پایان‌نامه، گروه‌بندی فرضیه در پایان‌نامه و موضوع‌های مشابه بپردازیم تا بتوانم به شما در رسیدن به هدف خود کمک کرده باشم، امیدوارم مورد رضایت شما قرار گرفته باشد.

با تشکر از حسن توجه و انتخاب شما

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *