هدف کاربردی در فرایند مقاله (وظایف استاد راهنما در پایان نامه)

روش تحقیق فصل سوم پایان نامه ارشد را چگونه بنویسیم؟ روش تحقیق در پایان نامه ارشد یا دکتری چیست؟ انواع روش تحقیق در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد و ..

در مقالات پیشین در صفحات دیگری از همین سایت، از مراحل مقدماتی تدوین روش تحقیق فصل سوم پایان نامه شروع کردیم یک‌به‌یک موارد و اصطلاحات مربوطه را مورد بررسی قرار دادیم و حال در این مقاله به ادامه مراحل تدوین پایان نامه، روش تحقیق در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری می‌پردازیم. اگر به دنبال راهنمایی و آگاهی بیشتر در زمینه‌ی روش تحقیق در فصل سوم پایان نامه هستید پس این مقاله را تا آخر مطالعه بفرمایید. باتوجه‌به نتیجه‌گیری‌های به‌عمل‌آمده روی تحقیق‌هایی که انجام شده و مطالعه دقیق فصل سوم، می‌توان گفت روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد دارای سه مرحله از نظر محقق است، در زیر این سه مرحله را توضیح می‌دهیم.

تعریف روش تحقیق

روش تحقیق به ما چگونگی جستجو درباره مسئله موردنظر را آموزش می‌دهد به بیان ساده اگر ما پرسشی بدون پاسخ و یا گمشده‌ای داشته باشیم توسط روش تحقیق با مصاحبه از دیگران وبا بیان پرسش می‌توانیم پاسخ پرسش و یا گمشده موردنظر را بیابیم.

معنای لغوی تحقیق عبارت است از: پژوهش و جستجو در باره موضوع موردنظر تا فرد را در نهایت له پاسخ پرسش خود برساند

چند روش تحقیق میدانی وجود دارد؟

مطالعات کتابخانه‌ای

تحلیل محتوا

مطالعات توصیفی

 

مطالعات کتابخانه‌ای: به مجموعه مطالبی که به‌راحتی  در دسترس فرد و محقق قرار نمی‌گیرد و بیشتر آن مطالب مربوط به گذشته می‌شود و برای دستیابی به آن باید به کتابخانه مراجعه نموده و مطالعه کافی را داشته باشد.

 

تحلیل محتوا: در روش تحلیل محتوا، فرضیه‌های مطرح شده مورد بررسی و آزمون‌وخطا  قرار می‌گیرد و در صورت صحت داشتن، فرضیه تأیید و یا ممکن است فرضیه به طور کامل از بین برود و رد شود.

 

مطالعات توصیفی: به جمع‌آوری اطلاعات و آمار از جامعه هدف مورد تحقیق خود و مطالعات آنها برای به‌دست‌آوردن  اطلاعات تکمیلی به جهت پیش‌بردن فصلی از پایان‌نامه که مربوط به جامعه آماری است را مطالعات توصیفی می‌گویند.

پژوهش سطحی در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

روش تحقیق فصل سوم

در پژوهش سطحی در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد، با یک دید سطحی از هرآنچه در روش تحقیق انجام شده است مباحث را بیان می‌کنیم و بدون اینکه به تفسیر و آنالیز بپردازیم. در واقع بیان مفاهیم با دید کلی از مباحثی که در این فصل گفته شده است بدون هیچ توضیح اضافی. ما به‌صورت واقع‌بینانه و هرطور که هست مطالب را بازگو می‌کنیم. مانند یک پرنده که از یک ارتفاع بلندی یک دید سطحی به پایین و اطراف خود می‌اندازد. روش پژوهش توصیفی در این مرحله قرار دارد.

پژوهش میانی در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

در مرحله پژوهش میانی در روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد، محقق دید خود را بیشتر می‌کند و دقیق‌تر از قبل مطالب را می‌بیند پس روابط و همبستگی‌ها، داده‌ها و آینده‌نگری‌ها را نیز می‌بیند. اگر مثال قبلی را در اینجا بیاوریم یعنی یک پرنده از بالاترین ارتفاعی که قرار دارد (پژوهش سطحی) کمی پایان‌تر می‌آید و موارد را دقیق‌تر از قبل می‌بیند.

روش تحقیق همبستگی و همخوانی، موردی و زمینه‌ای، تجربی حقیقی و نیمه‌تجربی در این مرحله از روش تحقیق در فصل سوم هستند.

پژوهش ریشه‌ای در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

آخرین مرحله از روش تحقیق، پژوهش ریشه‌ای در روش تحقیق فصل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه ارشد، دکتری یا یک تحقیق است، در این روش مطالب به‌صورت ریشه‌ای و عمقی دیده و پردازش می‌شوند بنا بر ین هرآنچه که در فصل سوم روش تحقیق فصل سوم پایایان نامه قید شده با شرح وقایع و جزئیات کامل بیان می‌شود. در این مرحله روش‌های پژوهش تاریخی، پژوهش علّی یا پس از وقوع و روش پژوهش مقایسه‌ای وجود دارد.

انواع روش‌های انجام تحقیق

اهداف ویژه در فرایند مقاله

روش‌های مختلف پژوهش، منابع متفاوت، گوناگونی متغیرها و … موجب به‌وجودآمدن سطوح بندی و جود آمدن مراحل پژوهشی در فصل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه شود. بررسی انواع روش تحقیق علمی یا سطوح بندی روش تحقیق طبق فرضیه‌های مختلف شکل می‌گیرد، روش‌هایی مثل روش تحقیق پایه‌ای، توصیفی، تبیینی، ارزیابی، اکتشافی، تجربی و مفهوم اساسی باتوجه‌به دلیل به‌وجودآمدن مراحل، تعریف و تعیین می‌شود.

بعضی وقت‌ها هم ممکن است باتوجه‌به موضوع پژوهش ما، انواع تحقیق را رقم بخورد. مثل: تحقیقات اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، تاریخی و یا بر اساس ماهیت و عملکردی که دارد به انواع پژوهشی کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای تقسیم شود. در شرایطی دیگر باتوجه‌به استدلال و نتیجه‌گیری در روش تحقیق طبق نظر روش‌شناسان در آنالیز داده‌های کمی و کیفی مورد پژوهش، انواع روش‌های تحقیق را تحلیلی، توصیفی، استدلالی، مقایسه‌ای، ارزیابی، همبستگی، آزمایشی، علمی، آماری و … بیان می‌کنند.

در نهایت به‌صورت کلی، روش‌های انجام تحقیق را بر اساس روش اسنادی یا بررسی اسناد، مصاحبه، مشاهده و مستندسازی می‌توان تقسیم نمود.

انواع روش تحقیق در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی مدارک و اسناد در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی اسناد و مدارک معمولاً مختص زمینهٔ تحقیقات تاریخی است. این روش امروزه توانسته به پژوهش‌های اجتماعی و انسانی نیز راه یابد و عملکرد بالایی نیز از خود نشان بدهد.

روش کتابخانه‌ای نام دیگر روش تحقق با بررسی اسناد و مدارک است زیرا منابع مورداستفاده در این روش مقالات علمی، کتاب‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات موجود در کتابخانه‌ها، شبکه‌های اطلاع‌رسانی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی است.

مصاحبه یا گفتگوی هدف‌دار یک پژوهش اختصاصی است که در تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی، می‌تواند به دو صورت کمی و کیفی در روش تحقیق در روش تحقیق فصل سوم پایان نامه ارشد انجام شود.

در اقدام کمی، مصاحبه به‌صورت یک فرم پرسشی که از قبل آماده می‌شود با پرسش‌های مشخص و پیش‌بینی شده شکل می‌گیرد و در پژوهش کیفی، مصاحبه با پرسش‌های محدود، پیش‌بینی‌نشده و احتمالات و در وقت بیشتر و جزئی‌نگری تر است که چون عمقی‌تر از روش قبلی است یک دانش بهتر به پژوهشگر می‌دهد، درواقع اسم دیگر این روش مصاحبه «عمیق» است.

گزینش درست و صحیح اعضا، مجموعه‌ها و اشخاصی که ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش ما دارند یا دلیل کافی برای آنالیز و نتیجه‌گیری را داشته باشند، اهمیّت بالایی دارد ویک نکتهٔ خیلی مهم در روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد است و در انجام پایان نامه ارشد هم استفاده می‌شود.

مشاهده در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

مشاهده در فصل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه ارشد با روش کیفی، به این صورت است که محقق خودش به طور مستقیم به آنالیز و ریشه‌یابی مطالب تحقیق می‌پردازد تا به یک مفهوم عمقی برای شناخت ماهیّت داده‌های مورد پژوهش برسد. در اقدام کمّی مشاهده به‌صورت سطحی است.

اما در نوع مشاهدهٔ فعال مطالب را به‌صورت عمقی ریشه‌یابی نموده و آنالیز داده‌ها، مقایسه، با مشاهدات و نتیجه‌گیری قبلی، و سایر موارد را از طریق مصاحبه انجام می‌دهد. در مشاهده به روش فعال ارتباط نزدیکی بین محقق و عوامل مورد پژوهش برقرار است.

مستندسازی روش تحقیق

مستندسازی روش تحقیق مختص پژوهش‌های می‌دانی است، باتوجه‌به نظر روش‌شناسان یک مرحله مهم و اصلی محسوب می‌شود که در هر دو روش کمّی و کیفی کاربرد دارد. بعضی از افراد مستندسازی (تولید اسناد و مدارک تازه)، مرحله کامل‌کنندهٔ گردآوری داده‌ها می‌شناسند. درهرصورت با پیشرفت علوم نوین به روش‌های پژوهشی، این مرحله در مطالعات اجتماعی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای خیلی زیاد به کار می‌رود.

مستندسازی در روش تحقیق فصل سوم، به‌صورت مصاحبه مشاهده اسناد یا مدارک تازه به‌صورت نقشه، نوار ویدئویی، عکس و اسلاید در زمان آنالیز تلفیق اطلاعات و داده‌های تحقیق به کار برده می‌شود.

ابزار تحقیق در فصل سوم

تمامی وسیله‌هایی که پژوهشگر برای بررسی روش تحقیق در فصل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه ارشد به کار می‌گیرد را ابزار تحقیق می‌نامیم. باتوجه‌به موضوع تحقیق نوع وسیله، ابزار تحقیق و کاربردی که دارند متفاوت است. برای مثال محقق در روش تحقیق اسنادی از ابزار «فیش‌برداری»، در روش تحقیق مصاحبه‌ای از ابزار «پرسش‌نامه» و در مشاهده ابزار «دوربین» را به کار می‌برد .

فرایند سازماندهی انجام روش تحقیق چیست؟

باتوجه‌به نوع پژوهش فرایند سازماندهی انجام روش تحقیق فصل سوم پایان نامه به چهار شکل زیر است.

فرایند خطی روش تحقیق

سازماندهی فرایند خطی روش تحقیق «بورگس»، پشت‌سرهم و به شکل یک خط مستقیم است که هر روش منطبق به روش‌های قبلی است و با روش پسین پایان می‌یابد.

فرایند گام‌به‌گام روش تحقیق

در فرایند گام‌به‌گام «کن» روش‌های تحقیق در فاصلهٔ مشخصی که با یکدیگر ارتباط دارند قرار دارند و حتماً نیاز نیست که به‌صورت خطی سازماندهی کرد .

فرایند حلقوی روش تحقیق

در فرایند حلقوی روش تحقیق «رودستام و نیوتن» روش‌های تحقیق به شکل حلقوی سازماندهی می‌شود و این قدرت را دارند که در هر مرحله برهم اثرگذار باشند.

فرایند حلزونی روش تحقیق

فرایند حلزونی «لاكستر» روش تحقیق پیچ‌وتاب بیشتری از مراحل قبل دارد و در تحقیقات خاص و مبهم بکار می‌رود. خصوصیات فرایند حلزونی روش تحقیق در پایان نامه ارشد این‌گونه است که؛ یک فرایندی نامحدود است، از هر نظر قابل‌بررسی است، باعث می‌شود محقق نظریه‌هایی مقدماتی مختلف نتیجه بگیرد؛ بنابراین فرایند حلزونی کلی نیست زیرا مفهوم و مصداق را در به‌صورت روشن و مشخص در مراحل فرایند روش تحقیق بیان نمی‌کند.

برنامه مطالعه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

یکی از قدم‌های نخست و پایه‌ای برای نگارش پایان نامه، این است که محقق یک برنامه مطالعه برای خود تدوین کند به این معنا که در ابتدا دانشجو تمامی کارهای خود را فهرست‌بندی کند و بر طبق یک برنامهٔ زمان‌بندی‌شده و منظم پیش برود. باتوجه‌به این برنامه مطالعه‌ای که درست کرده مشخص می‌کند که تا چه حدودی به جلو رفته، چقدر زمان دارد و … پس بسیار مهم است که یک برنامه مطالعه فصل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه ارشد را برای خودتنظیم کنیم.

تعیین قلمروی تحقیق و محدودیت در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

تعیین قلمروی تحقیق و محدودیت به این معنا است که پژوهشگر محدودیت‌ها و مشکلاتی که در طول مسیر نگاشت پایان نامه برایش پدیدار می‌شود را مشخص کند زیرا با مشخص‌کردن قلمروها و محدودیت معلوم می‌کند که روش تحقیق در فصل سوم را در چه زمینه‌هایی انجام داده، آیا باتوجه‌به زمان بوده یا مکان، از چه کمبود‌هایی بهره برده و تمامی مواردی که باعث شده با مشکل مواجه شود را قید کند و باتوجه‌به این خلع‌ها پایان نامه را توجیه و هموار کند.

ناگفته نماند، محدودیت‌های تحقیق با محدودیت‌های محقق باهم متفاوت است و نباید این دو را به‌جای یکدیگر به کار ببرید.

نتیجه‌گیری

در این مقاله باتوجه‌به اهمیّت موضوع، روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد، انواع روش تحقیق، فرایندها و مراحل روش تحقیق در فصل سوم، برنامه مطالعه و دلیل اهمیّت یک برنامه‌ریزی مشخص برای محقق، محدودیت‌ها و تعیین قلمروی تحقیق در فصل سوم پایان نامه ارشد یا دکتری را توضیح دادیم.  امیدوارم این مطالب توانسته باشد نیاز شما را در فرایند روش تحقیق فصل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد برطرف نماید و یاری دهنده شما محقق عزیز در رسیدن به هدفتان باشد.

با تشکر

بیان مسئله در نوشتن پروپوزال نکاتی که باید بدانید!

بیان مسئله در نوشتن پروپوزال را چگونه بنویسیم؟ بیان مسئله چیست؟ چرا بیان مسئله در پروپوزال پایان نامه اهمیّت دارد؟

اگر به دنبال جواب برای این‌چنین سؤال‌ها و یا سؤالات مشابه با بیان مسئله در نوشتن پروپوزال، هستید پس پیشنهاد می‌دهم که مطالب این مقاله را تا آخر بخوانید و با یادگیری این مطالب خیلی آسان مسئله را بیان نمایید و پروپوزالی قوی بسازید. تمام این مواردی که گفته می‌شود در انجام پایان نامه ارشد تاثیرگذار است.

پژوهشگرانی که خلاقیّت، اکتشافات و حل مسئله را در پروپوزال بیان می‌کنند، این باور وجود دارد که این افراد قادر به مدیریت شرایط مشکل یا شرایطی که به طور اتفاقی در کار پیش می‌آید، هستند. شرکت‌ها افرادی را پشتیبان خود قرار می‌دهند که مسائل را ارزیابی می‌کنند و پیشنهادهای مفیدی را برای حل مسئله ارائه می‌دهند. بیان مسئله در نوشتن پروپوزال، می‌گوید که چرا این پروپوزال و این موضوع را انجام دادید و پروپوزال را در درجه بالایی از قبولی قرار می‌دهد. پس بسیار مهم است که مهارت کافی برای بیان مسئله در نوشتن پروپوزال را بیاموزیم و به‌درستی به کار ببریم.

بیان مسئله چیست؟

بیان مسئله چیست؟

بیان کردن مسئله در پروپوزال، بیان کردن یک عنوان یا مشکل کنونی که نیاز به اقدام به‌موقع برای بهبود وضعیت را دارد. بیان مسئله به طور خلاصه موانعی را که مشکل فعلی بین یک فرایند عملکردی و یا محصول و وضعیت کنونی (مشکل‌آمیز) قرار می‌دهد، شرح می‌دهد. نوشتن مسئله در پروپوزال کاملاً عینی است و فقط بر واقعیت‌های مسئله تمرکز می‌کند و هرگونه نظر ذهنی را کنار می‌گذارد.

در اینجا به شما پیشنهاد می‌دهیم برای راحتی کار، از خود بپرسید چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا و چرا و یک ساختاری را برای بیان مسئله خود به وجود بیاورید. با این روش ایجاد و خواندن آن را آسان‌تر می‌کند و مسئله را قابل‌درک‌تر و در نتیجه قابل‌حل‌تر می‌کند. بیان مسئله، علاوه بر تعریف یک موضوع مبهم، راه‌حلی برای پیشنهاد راه‌حل به‌موقع و ارزشمند است.

در ابتدا باید مسئله تحقیق را تعین کنیم، آن را شرح دهیم و زمینه و حدود مسئله را مشخص نماییم سپس به جمع‌آوری داده بپردازیم. معمولاً سؤال اصلی محقق اینجاست که نمی‌داند ریشه این مسئله چیست و از کجا سرچشمه می‌گیرد. مسئله یا مشکل تحقیق، به‌وجودآمدن هر نوع انحراف یا خللی بین شرایط کنونی و شرایطی که باید پیش بیاید را تأیید می‌کند. به عبارتی وجود هر زمینه‌ای برای پیش‌آمدن تعارض، وجود اختلاف در موضوعات پراهمیّت یا بحث‌برانگیز نیز به‌عنوان یک مسئله محسوب می‌شود.

یافتن بیان مسئله در نوشتن پروپوزال

یافتن بیان مسئله در نوشتن پروپوزال

محقق برای یافتن بیان مسئله در نوشتن پروپوزال باید خیلی بادقت عمل کند و تمامی جوانب و حوزه مربوط به موضوع را بنگرد. چهار مورد اساسی که به‌عنوان ریشه بیان مسئله در پروپوزال مطرح عبارت است از:

 1. ادبیات رشته مربوط
 2. نظریه‌های علمی
 3. ایده‌های بیان شده در منابع مختلف
 4. مرور هریک از موارد فوق مبنایی را برای تعریف و شناسایی مسئله فراهم می‌سازد.

چه سؤالاتی در مبحث بیان مسئله باید پاسخ داده شود؟

 1. توضیح دهیم که چگونه کارها باید کار کنند.
 2. مشکل را توضیح دهیم علت مهم بودن آن را بیان کنید.
 3. هزینه‌های مالی مشکل خود را شرح دهید.
 4. پشتیبان‌گیری از ادعاهای خودمان
 5. توصیه راه‌حل
 6. مزیّت راه‌حل(های) پیشنهادی خود را شرح دهیم
 7. با خلاصه کردن مشکل و راه‌حل نتیجه‌گیری کنیم.

جواب دادن به سؤالات اهمیّت تحقیق شما را مشخص می‌نماید، چرا که اگر پروپوزال خود را در تحقیق یا پایان نامه به‌صورت قوی بنویسید کار شما را بسیار ارزشمند می‌کند.

اجزای بیان مسئله در نوشتن پروپوزال

باوجود متفاوت بودن روش‌های نوشتن بیان مسئله در پروپوزال، به‌طورکلی برای بیان مسئله در نوشتن پروپوزال، از سه قسمت اصلی تشکیل می‌شود؛ یک قسمت وصفی از شرایط مطلوب است، قسمتی که موقعیت کنونی را توضیح می‌دهد و در نهایت قسمتی که یک پیشنهاد را برای پرکردن خلل موجود و راه‌حلی برای مسئله را مطرح می‌کند. ترتیب قرارگرفتن این اقسام در تحقیقات مختلف متفاوت است اما هر سه قسمت حاوی محتوی ثابتی است.

قسمت اول بیان مسئله در پروپوزال: در این قسمت درمورد مسائلی که مشکل را بیشتر می‌کند بحث می‌کنید، به این معنی که اگر اقدامی انجام نشود، طبق مستندات موجود و روند پیشرفت، با ثابت گرفتن متغیرها، مشکل کنونی چطور می‌تواند گسترش یابد. عوارض و پیامدهای نتیجه‌گیری شده از گسترش مسئله در سه سطح خرد (فردی)، میانه (سازمانی) و کلان (ملی) مورد بررسی قرار می‌دهند.

قسمت دوم بیان مسئله در پروپوزال: در این بخش از بیان مسئله در نوشتن پروپوزال، ما جواب‌ها، ایده‌ها و پیشنهاداتی را برای حل مسئله بیان می‌کنیم. پیشنهاداتی که می‌دهیم باید پاسخگوی تمامی خلع‌های مسئله باشد. منابع علمی معتبر و یافته‌های مهم تحقیقات مشابه به شما کمک زیادی در این زمینه می‌کنند.

قسمت سوم بیان مسئله در پروپوزال: در قسمت آخر بیان مسئله در پروپوزال، می‌نویسیم که چرا داریم این تحقیق را انجام می‌دهیم با شرح و توضیح کامل با ذکر جزئیات. در این قسمت است که محقق تأکید می‌کند که نتایج احتمالی پژوهش و پروپوزال ممکن است بر روند فعلی امور و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مرتبط با آنها مؤثر واقع شود.

یک نکته بسیار مهم در بیان مسئله در پروپوزال این است که باید مستندات و شواهدی که استفاده می‌شود کاملاً علمی و معتبر باشد.

تفاوت بین بیان مسئله پروپوزال و ضرورت پژوهش

تفاوت بین بیان مسئله پروپوزال و ضرورت پژوهش

میان بیان مسئله در پروپوزال و ضرورت پژوهش تفاوت وجود دارد و نباید این دو موضوع را یکی بدانید. بیان مسئله در پروپوزال باتکیه‌بر آمار و گستره تأثیر مسئله و شدت آن مشخص می‌شود، درصورتی‌که ضرورت پژوهش از راه تحلیل فوریّت زمانی و مکانی پژوهش به دست می‌آید.

شما می‌بایست پروپوزال خود را به‌گونه‌ای تدوین کنید که یک اثری تازه و خاص و در نوع علمی خود یک روشی نوین و موفق باشد. برای این کار بهتر است بگویید که چرا تحقیق شما با دیگر تحقیقات فرق دارد و زمینه‌هایی که در مورد آن بحث و داده‌کاوی کرده‌اید و حتی ممکن است در طول تحقیق بیان نکرده باشید را قید کنید. درصورتی‌که تحقیق شما در جهت یک پژوهش از قبل انجام شده است یا از آن کمک گرفته باشید، تا جایی که امکان دارد با عوض‌کردن متغیرها، دامنه پژوهش، محیط به دیگر، ساختار تحقیق خود را مشخص نمایید و با این روش پژوهش خود را به‌عنوان کاری تازه نمایان می‌کنید.

ساختار بیان مسئله در نوشتن پروپوزال

بیان مسئله در پروپوزال دارای ساختار مهم و مشخصی است که عبارت‌اند از:

 • اهمیت مسئله
 • محدودکردن مسئله در یک زمینه
 • اطلاع در باره تحقیقات انجام شده
 • چارچوبی برای ارائه نتیجه پژوهش

روش استدلال در بیان مسئله در نوشتن پروپوزال

روش استدلال در بیان مسئله در نوشتن پروپوزال

روش استدلال در بیان مسئله در نوشتن پروپوزال نیز همانند قسمت‌بندی بیان مسئله مهم است. بیان مسئله در نوشتن پروپوزال اولین بخش ایده طرح پژوهشی است، پس مهم است که روش شروع بیان مسئله چگونه باشد..

روش استدلال از یک هرم وارونه یا قیف پیروی می‌کند این بدین معناست که برای شروع نخست، مفهوم و عبارات کلی‌تر و بزرگ‌تر را به کار می‌بریم و قدم‌به‌قدم خواننده را به دامنه پژوهش و محیط پژوهش خود راهنمایی می‌کنیم.

برای مثال، اگر دررابطه‌با ارزیابی عملکرد بیمارستان پژوهش می‌کنیم، شروع بیان مسئله می‌تواند از مرور کوتاه روند تکامل ارزیابی عملکرد از دوره‌های بازرسی، کنترل آماری، مدیریت عملکرد و تعالی سازمانی توضیح داده شود.

ارتباط پاراگراف‌ها در بیان مسئله در نوشتن پروپوزال

همان‌طور که می‌دانید نگارش صحیح نوشته و ایجاد ارتباط درست بین پاراگراف‌ها در بیان مسئله در نوشتن پروپوزال، علاوه براثر زیبایی دوچندان بر قبولی کار شما هم بسیار مؤثر است؛ بنابراین نباید پاراگراف‌ها را نامنظم بنویسید وبا رعایت نکات بسیار ساده پیوستگی و یکپارچگی بودن پاراگراف را حفظ کنید..

واژه‌های ارتباطی و متصل‌کنندهٔ پاراگراف‌های هم‌جهت

وقتی که پاراگرافی را در ادامه پاراگراف قبلی و با حفظ همان مفاهیم ایجاد می‌کنیم با به‌کاربردن نمونه عبارات زیر از ارتباط پاراگراف‌ها با یکدیگر جلوگیری کنید.

ارتباط خشک:

 • بنابراین، …
 • بدیهی است که…
 • همان گونه که…
 • در همین راستا،
 • ازآنجاکه
 • بدین‌جهت، نظر به این که…
 • بااین‌وجود،…. پیش از آن که..
 • همواره
 • بر طبق … و بر اساس
 • پیامد عمده این تحولات آن است که…
 • در ارتباط با …
 • به همین دلیل، بررسی عوامل مؤثر بر ضروری به نظر می‌رسد

واژه‌های ارتباطی و اتصالی پاراگراف‌های متضاد

وقتی که مفاهیمِ پاراگراف جدیدی را که ایجاد می‌کنید در تضاد با پاراگراف پیشین باشد از عبارات زیر کمک می‌گیریم:

 • در مقابل، …
 • علی‌رغم آن که….
 • از سوی دیگر
 • از دیدگاه دیگر،
 • اما …
 • از جهتی…
 • بااین‌حال، …
 • برخلاف …
 • در سمت مقابل، …

اتصال پاراگراف سؤالی و محتوای احتمالی

و در زمانی که پاراگراف جدیدی را می‌خواهیم بنویسیم که مفاهیم احتمالی و سوالی در آن مطرح باشد از عبارات زیر کمک می‌گیریم

 • پرسشی که به ذهن می‌رسد آن است که…
 • باید این سؤال را مطرح کرد که … ،
 • جای تعجب آن که …

نمونه بیان مسئله

یک نمونه، بیان مسئله از پایان‌نامه دفاع شده در حوزه مدیریت بازاریابی به شرح ذیل است

با بالارفتن تعداد سازمان‌های خدماتی در تمامی کشورهای جهان و ایجاد رقابت بین آنها، بیشترین سهم از تولید ناخالصی ملی نیز به آنها اختصاص داده می‌شود. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین چالش ایجاد شده بین این شرکت‌ها پاسخگویی به نیاز مردم و حفظ مشتری است؛ زیرا امروزه نیازهای مردم افزایش‌یافته و روزبه‌روز سلیقه آنها در حال تغییر است.

به علت وجود رقابت در بین سازمان‌های خدماتی همواره مشتریان در تلاش هستند تا بهترین سازمان خدماتی و تأمین‌کننده را برای رفع نیاز خود پیدا کنند و همچنین سازمان‌ها و بنگاه‌های خدماتی همواره نیز برای به‌دست‌آوردن سهم بیشتری از بازار، حفظ و جذب مشتری و ایجاد رضایت بیشتر در تلاش هستند. برای رسیدن به اهداف گفته شده، سازمان‌های خدماتی باید دو عامل، کیفیت خدمات و رضایت مشتری را همواره مورد بررسی قرار دهند. سنجیدن کیفیت از دیدگاه مشتریان و رضایت آنها جزو اقدامات داخلی هر سازمانی محسوب می‌شود که باعث ارائه خدمات باکیفیت‌تر، طبق سلیقه مشتریان

می‌شود. بالابردن کیفیت خدمات یکی از مهم‌ترین اقدامات هر سازمانی محسوب می‌شود؛ زیرا با ایجاد حس رضایت در مشتری

باعث وفاداری او به سازمان شده و نتیجه رضایتمندی  مشتریان معرفی سازمان به اطرافیان خود  و تبلیغ آن است.

 

 

 

خلاصه

هدف از بیان مسئله در پروپوزال تحقیق، ارائه و توجیه نیاز به مطالعه یک مسئله تحقیق و ارائه روش‌های عملی که در آن مطالعه پیشنهادی باید انجام شود. عناصر و اعمال تدوینی برای انجام پژوهش بر طبق استانداردهای رشته غالبی که مشکل در آن وجود دارد، کنترل می‌شود، بنابراین، دستورالعمل‌های پیشنهادهای تحقیقاتی دقیق‌تر و کمتر رسمی از یک پیشنهاد پروژه عمومی است.

پروپوزال‌های تحقیقاتی شامل بررسی ادبیات گسترده است. آنها باید مستندات قانع‌کننده‌ای مطرح کنند که نشان دهد نیاز به مطالعه پیشنهادی وجود دارد. علاوه بر ارائه یک دلیل منطقی، یک پروپوزال روش‌شناسی دقیق برای انجام تحقیق را که با الزامات حوزه حرفه‌ای یا دانشگاهی سازگار است و بیانیه‌ای در مورد نتایج پیش‌بینی شده و یا مزایای حاصل از تکمیل مطالعه را توضیح می‌دهد.

در این مقاله سعی کردیم با توضیح دادن مفاهیم اساسی بیان مسئله در نوشتن پروپوزال، اهمیت این موضوع، روش استدلال بیان مسئله در پروپوزال، و سایر مفاهیم و استراتژی بیان مسئله در پروپوزال، شما را راهنمایی نماییم تا بتوانید خیلی راحت در راه رسیدن به هدف خود به‌پیش بروید. امیدوارم که این مطالب برای شما مفید بوده باشد.

با تشکر.

نوشتن پایان نامه چقدر زمان احتیاج دارد؟ (به صورت کاملا دقیق)

انجام پایان نامه چقدر زمان می‌برد و مدت‌زمان نوشتن پایان نامه به چه عواملی بستگی دارد؟

 حتماً  برای شما که مشغله هایی فراوان دارید و در کنار آن در حال تحصیل هستید دانستن زمان نوشتن پایان نامه خیلی مهم است. پس برای اطلاع یافتن از  مدت زمان کافی برای نوشتن پایان نامه، تا آخر مقاله را بخوانید و با رعایت نکات گفته شده و برنامه ریزی دقیق به هدف خود برسید. نوشتن پایان نامه نقطه اوج یک برنامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری است. این یک وظیفه دشوار است، به‌ویژه زمانی که به دلیل وظایف کاری یا خانوادگی با کمبود وقت روبه‌رو می‌شویم، بنابراین فداکاری و تلاش مداوم را می‌طلبد. به‌دست‌آوردن دانشی مفید از مدت‌زمان لازم برای نوشتن یک پایان نامه تحصیلی و برنامه‌ریزی دقیق تدوین پایان نامه – از اختصاص دادن زمان در برنامه شلوغ روزانه تا تعیین نقاط عطف موفقیت برای حفظ سرعت یکنواخت، قدم‌های مهمی برای کسب مدرک شما هستند.

خیلی از دانشجوها زمان دقیقی که صرف نوشتن پایان نامه می‌شود را نمی‌دانند و زمان دقیق نوشتن پایان نامه سؤال مهمی است که در نقطه شروع کار برایشان پیش می‌آید. این زمان در بین پژوهشگران باتوجه‌به موضوع و حوزه انتخابی، میزان تلاش دانشجو و مدت‌زمانی که هر روز صرف نوشتن پایان نامه می‌کند، رشته تحصیلی، دانشگاه، مقطع تحصیلی و… متفاوت است.

برای مثال، یک پایان نامه در طول ۲۰ ماه تکمیل می‌شود و یک پایان نامه دیگر در طول یک سال. برای آگاهی شما عزیزان از زمان دقیق نوشتن پایان نامه، و زمان‌بندی فصول پایان نامه را در ادامه توضیح می‌دهیم. اگر می‌خواهید بیشتر بدانید که نوشتن پایان نامه چقدر زمان احتیاج دارد و مدت‌زمان نوشتن پایان نامه به چه عواملی بستگی دارد، پس مطالب این مقاله را تا آخر مطالعه فرمایید.

 

چطور یک پایان‌نامه خوب بنویسیم؟

به پژوهشی که  موضوع  آن مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو باشد پایان‌نامه می‌گویند که دانشجو تحصیلات تکمیلی در پایان تحصیل خود ملزم به نوشتن آن است و پس از تمام شدن پژوهش و نگارش  باید از آن دفاع کند و بعد مدرک تحصیلی خود را دریافت نماید.

اغلب دانشجویان در پایان‌نامه خود درباره یک موضوع خاص و یا پاسخ یک پرسش صحبت می‌کنند. دانشجو ابتدا باید در باره چگونگی نوشتن پایان‌نامه و اصول آن، تحقیقات لازم را داشته باشد تا بتواند پایان‌نامه خوبی را به تحریر دربیاورد.

اولین مرحله برای شروع نوشتن پایان‌نامه انتخاب موضوع است که اگر برای انتخاب موضوع شک دارید باید با استاد راهنمای خود مشورت نموده و بعد مقالات مرتبط با رشته تحصیلی خود را مطالعه کنید. مقالات کمک زیادی برای ایجاد ایده در ذهن شما خواهد کرد.

 

 آغاز نوشتن پایان‌نامه

پس از انتخاب موضوع پایان‌نامه باید شروع به نوشتن آن کنید در ادامه به قسمت‌های مختلف پایان‌نامه می‌پردازیم.

 

 • صفحات آغازین پایان‌نامه که شامل جلد، صفحات بسم‌الله الرحمن الرحیم، عنوان، صورت‌جلسه دفاع از پایان‌نامه، تعهدنامه، چکیده، فهرست است

 

 • منابعی که از آن برای نوشتن مطالب استفاده شده
 • نوشتن ۵ فصل پایان‌نامه
 • ضمیمه و پیوست
 • صفحات پایانی که شامل ترجمه صفحه عنوان و چکیده به انگلیسی  است

 

عوامل مؤثر در مدت‌زمان نوشتن پایان نامه

عوامل مؤثر در مدت‌زمان نوشتن پایان نامه

عوامل مؤثر در مدت‌زمان نوشتن پایان نامه، باتوجه‌به موضوعی که در حال پژوهش درباره آن هستیم فرق می‌کند. نکته مهم در موقع تدوین پایان نامه این است که زمان خود را بادقت ساختار دهید، هدف‌های پژوهشی خود را واقع‌بینانه و قابل مدیریت نگه دارید. شما وقت کافی برای خواندن هر کتابی که مرتبط با موضوع تحقیقتان است را ندارید.

انتخابی باشید و نخست بهترین منابع را اولویت‌بندی کنید. به خودتان زمان کافی برای انجام کارهایی که باید انجام دهید، اختصاص دهید، اما زمان کافی برای تجزیه و آنالیز داده‌های خود، انجام و نوشتنش را نیز در نظر بگیرید.

در جواب این سؤال که نوشتن پایان نامه چقدر طول می‌کشد، می‌گوییم عوامل زیادی هستند که بر مدت‌زمان نوشتن پایان نامه اثر می‌گذارند مانند:

وضعیت شغلی: خیلی از پژوهشگران هستند که در این هنگام علاوه بر وظیفه تدوین پایان نامه، در موقعیت‌های تمام‌وقت یا نیمه‌وقت مشغول به کار هستند پس باید در اختصاص دادن زمان به کار پایان نامه خود بسیار تلاش کنند.

 • حمایت تحصیلی: محققینی که با حمایت قوی از اعضای هیئت‌علمی، مربیان و همتایان، برمند هستند احتمالاً موفقیت بیشتری در حفظ روند پایان نامه در مسیر خود خواهند داشت.
 • انتخاب موضوع: موفقیت یک موضوع پایان نامه اولیه می‌تواند یک جدول زمانی را در مسیر خود حفظ کند وقتی که پژوهشگر در مسیر تدوین به طور اتفاقی تمرکز خود را تغییر دهند قطعاً زمان تحقیق اضافی را اضافه می‌کند.
 • مدیریت زمان: برای نوشتن پایان نامه باید یک برنامه‌ریزی و زمان‌بندی دقیق تنظیم نمایید. اگر شما به برنامه زمانی که تنظیم کردید پایبند باشید و خیلی مفید کار کنید بدون شک پایان‌نامهٔ خود را زودتر کامل می‌کنید.
 • رشته تحصیلی و مقاطع تحصیلی نیز از عوامل مؤثر در مدت‌زمان نوشتن پایان نامه هستند. به طور مثال در رشته‌های علوم‌انسانی زمان بیشتری صرف نوشتن پایان نامه می‌شود

زمان‌بندی فصل‌های پایان نامه

پژوهشگر با درنظرگرفتن زمان لازم برای تدوین پایان نامه، اهداف و تحقیقات خود را انجام دهند و برای اینکه بتوانند در رمان مقرر کار پژوهشی خود را به اتمام برسانند زمان‌بندی فصول پایان نامه را به طور منظم و دقیق تنظیم کنند و هر فصل را در زمان مشخصی که برایش تدوین نموده‌اند، به انجام برسانند. در زیر نحوه زمان‌بندی فصل‌های پایان نامه را بیان مکنیم

تأیید شدن پروپوزال توسط مدیرگروه

تأیید شدن پروپوزال توسط مدیرگروه

نوشتن پروپوزال یک گام بسیار مهم در تدوین پایان نامه است که باید توسط مدیرگروه شما به تأیید برسد؛ بنابراین در همین ابتدای کار باید دقت و مهارت کافی در نوشتن پروپوزال قوی و حرفه‌ای را کسب نمایید تا بدون اتلاف وقت ناشی از بی‌کیفیت بودن پروپوزال شما، بی‌دقتی، رد شدن توسط مدیرگروه و درنهایت وقت‌گذاشتن برای نوشتن پروپوزال مجدد، بتوانید یک پروپوزال قوی در زمان مقرر شده انجام دهید و این امر مدت‌زمان نوشتن پایان نامه شما را به عقب نمی‌اندازد.

نحوه نوشتن پروپوزال قوی و حرفه‌ای را در یک مقاله از همین سایت توضیح دادیم .

مدت‌زمان نوشتن فصل اول پایان نامه

در فصل اول پایان نامه به طور مختصر از موضوع و تاریخچه آن، مطالعات قبلی و جدید، علت تحقیق و این موضوع و… را می‌نویسیم و به معرفی بخش‌های مختلف پایان نامه به‌صورت خلاصه می‌پردازیم. مدت‌زمانی که برای تدوین فصل اول لازم است باتوجه‌به آشنایی و دانش شما بر نگارش فصل اول پایان نامه و مدت‌زمانی که برای این فصل در جدول زمان‌بندی خود مشخص نمودید بستگی دارد.

مدت‌زمان نوشتن فصل دوم پایان نامه

مدت‌زمان نوشتن فصل دوم پایان نامه

مدت‌زمان نوشتن فصل دوم پایان نامه به مهارت پژوهشگر در جستجوکردن مطالب وابسته است. در این فصل مباحثی مانند تاریخچه، پژوهش‌ها و مطالعه‌هایی که درباره پایان نامه خود را انجام دادید، بیان می‌کنید. هرچه زودتر در جستجو به نتیجه برسید زمان کمتری صرف تدوین فصل دوم خواهید کرد.

مدت‌زمان نوشتن فصل سوم پایان نامه

در فصل سوم از پایان نامه همهٔ فرایند تحقیق با قید کردن جزئیات کامل، نکات و همه مواردی که برای انجام تحقیق مورد لازم است مثل نرم‌افزارها، نکات ایمنی، تحلیل داده‌ها و … را بیان می‌کنیم. در اینجا نویسنده باید خود را به‌جای شخصی که تحقیق را مطالعه می‌کند قرار دهد و همه جوانب را در نظر بگیرد؛ بنابراین اگر این قسمت به‌وسیلهٔ استاد راهنمای شما تأیید شد شما تقریباً ۴ ماه زمان دارید تا داده‌های موردنیاز را گردآوری نمایید.

مدت‌زمان نوشتن فصول چهارم و پنجم پایان نامه

مدت‌زمان نوشتن فصول چهارم و پنجم پایان نامه

تجزیه و آنالیز داده‌ها در فصول چهارم و پنجم پایان نامه به آن پرداخته می‌شود، همچنان نتیجه به‌دست‌آمده از تحلیل این داده‌ها، ایده پژوهشگر برای برطرف‌کردن مسئله به وجود آمده از تحلیل داده‌ها در این فصول نگاشته می‌شود. باتوجه‌به بررسی متخصصان، تدوین این دو فصل حدود ۲ ماه زمان نیاز دارد. نوشتن مقاله برای انجام پایان نامه ارشد می‌تواند فواید زیادی را به همراه داشته باشد.

دفاع از پایان نامه

بعد از اینکه تمامی مراحل نگاشت پایان نامه را بادقت و صحیح در زمان معین انجام دادید اکنون زمان دفاع از پایان نامه رسیده است. برای دفاع از پایان نامه باید یک پاورپوینت بسازید و آن را مطالعه کنید و بر مطالبش تسلط داشته باشید که این فرایند حدود ۲ ماه طول خواهد کشید.

خلاصه

هدف ما از نوشتن این مقاله این بوده است که بتوانیم سؤالات شما پژوهشگران گرامی از قبیل: نوشتن پایان نامه چقدر زمان احتیاج دارد، زمان دقیق برای تکمیل پایان نامه و عوامل مؤثر در مدت‌زمان نوشتن پایان نامه چیست، را توضیح دهیم.

مدت‌زمان نوشتن پایان نامه از فردی به فرد دیگر متفاوت است. میزان زمان موردنیاز به‌سرعت و نحوه کار شما، برخی عوامل خارجی (مثلاً ترتیب مصاحبه برای آزمایش)، دردسترس‌بودن و مشارکت شما وابسته است. به طور متوسط، کل فرایند حدود ۱۸ ماه طول می‌کشد.

بااین‌حال، همیشه یک جایگزین برای شما موجود است. اگر شدیداً کمبود وقت دارید، از یک متخصص راهنمایی دریافت کنید، کارشناسان در زمینه‌های مختلف با دانش عمیق خود آماده مقابله با این چالش و کمک به شما هستند.

امیدواریم این مطالب برای شما مفید واقع شود.

با تشکر.

نقش فرضیه در مراحل مقاله

نقش فرضیه در مراحل مقاله چیست؟ چرا فرضیه در مقاله یا پایان نامه اهمیّت دارد؟ آیا این  اگر این سؤالات ذهن شما را  هم درگیرکرده است ؟ آیا به عنوان یک دانشجوی کارشناسی ارشد یا یک محقق برای تدوین مقاله یا پایان نامه ی خود به دنبال یافتن جوابی محکم و قانع کننده برای سؤالات خود می‌باشید پس پیشنهاد می‌کنم خواندن این مقاله را ازدست ندهید.

نقش فرضیه در مقاله علمی و پژوهش ضرورت دارد و باید حتماً فرضیه وجود داشته باشد. فرضیه در مراحل مقاله به پژوهش شما سمت و سو می بخشد و شما را راهنمایی می کند که به جلو حرکت کنید، پیشنهاداتی که در  هرفرضیه می‌دهید امکان دارد جواب مسئله باشد یا شما را به جواب نزدیک کند این امر برعهده شماست (پژوهشگر) که تشخیص بدهید. نقش فرضیه در مراحل مقاله با انجام پایان نامه ارشد در ارتباط است.

در فرآیند انجام آزمایش برای تأیید فرضیه، تعداد زیادی واقعیت جدید توسعه می یابد و نگاه دانشی محقق را افزایش می دهد و چون با توضیح واقعیّت ها سروکار دارد، رد فرضیه بیهوده نیست. فرضیه آینده نگری شما درمورد  موضوع مقاله ای است که انجام می دهید، شما می توانید مقاله خود را از دیدگاه های مختلف بررسی کنید و چندین فرضیه برای آن بنویسید.

تعریف فرضیه

پاسخ احتمالی به سؤال پژوهشی را فرضیه می‌گویند که صحیح و یا غلط بودن آن در مراحل بالاتر تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد  فرضیه به‌طورکلی حدسی هوشمندانه و بر پایه علمی است که توسط واقعیت‌ها بررسی می‌شود و در نهایت درستی و نادرستی آن مشخص می‌شود.

فرضیه و نظریه چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

فرضیه برای مسائل مورد تحقیق مطرح می‌شود و حالت کلی ندارد؛ اما نظریه از قضایای کلی و عمومی تشکیل شده است و به مسئله خاصی تعلق ندارد.

یک فرضیه خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

 1. فقط برای مسئله مورد تحقیق مطرح شده باشد
 2. بتوان آن را مورد آزمون‌وخطا قرارداد
 3. جملات آن به‌صورت خبری باشد
 4. روان، ساده و قابل‌فهم برای همگان مطرح شود
 5. از آن بتوان به جهت‌دهی پژوهش و مطالعه استفاده کرد
 6. بهتر است در آن از مفاهیم و واژه‌های ارزشی استفاده نشود
 7. یک فرضیه خوب باید بتواند مطالبی که با مسئله تحقیق مغایرت دارد را حذف کند
 8. قابلیت پاسخ به مسئله تحقیق را داشته باشد

مراحل تشکیل فرضیه

فرضیه‌سازی از دو مرحله تشکیل شده است:۱- تهیه پیش‌فرض -۲- وارسی پیش‌فرض -۳- آزمون فرضیه‌ها

تهیه پیش‌فرض‌ها: به‌طورکلی محقق که به دنبال تحقیق یک پژوهش می‌رود باید پیش‌فرض‌هایی مربوط به همان پژوهش در ذهن داشته باشد که این پیش‌فرض‌ها  می‌تواند از فکر، تحقیق و یا مشاهده مستقیم نشئت بگیرد.

وارسی پیش‌فرض‌ها: در جریان تحقیق، پیش‌فرض‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت صحت داشتن پیش‌فرض، به طور موقت تأیید می‌گردد.

آزمون فرضیه‌ها: در این مرحله فرضیه‌ها با تمامی امکانات مورد بررسی و آزمون‌وخطا قرار می‌گیرند و فرضیه آزموده شده به نظریه تبدیل می‌شود.

نقش فرضیه در مراحل مقاله

نقش فرضیه در مقاله  فقط یک گمان (فکر)  نیست – باید برطبق  نظریه ها و دانش موجود باشد، به گونه ای باشد که بتوان آن را آزمایش کرد. آزمایش فرضیه بدین  معناست که  شما باید  با توجه به روش های تحقیق علمی مثل آزمایش ، مشاهده و تجزیه و تحلیل آماریِ اطلاعات، فرضیه را رد یا تأیید کنید . با مطرح کردن یک سؤال تحقیقی که می‌خواهیم به آن جواب بدهیم ،  نوشتن فرضیه را شروع می‌کنیم. سؤال باید متمرکز، مشخص و قابل تحقیق در چارچوب محدودیت‌های مقاله‌ی پژوهشی باشد.

 

پذیرش یا رد فرضیه در مراحل مقاله

پذیرش یا رد فرضیه در مراحل مقاله

یکی از ایراد‌هایی که در مقالات پژوهشی دیده می شود یا به عنوان یک نقطه ضعف درپایان نامه مطرح است، این هست که شما ادعا کنید که فرضیه‌ها را ثابت کردید در حالی که از نظر منطق ، فرضیه را باید یا پذیرفت یا رد کرد و امکان ثابت کردن آن وجود ندارد. اگر بخواهیم با مثال بیان کنیم میگوییم؛ بعد از انتخاب آزمون مناسب، با توجه به نوع هدف اختصاصی و نقش فرضیه در مقاله مرتبط،  نرم افزار spss مقدار آماره  Pvalue را محاسبه و با علامت sig مشخص می کند.

بعد از پی بردن به نقش فرضیه در مراحل مقاله باید پذیرش یا رد را مورد بررسی قرار داد. اگر این مقدار، کمتر از ۵% ( پنج درصد) باشد، به این معنی است که اختلاف دیده شده در محاسبات، برگرفته از خطاهای آماری نیست و یک مفهوم را می رساند. برطبق این نتیجه، فرضیه آماری (Ho) رد و فرضیه پژوهشی (H1) که ایده اولیه محقق بوده است، مورد تائید قرار می گیرد.

ویژگی فرضیه پژوهش درمراحل مقاله

در زیر به بررسی  چهار ویژگی  نقش فرضیه پژوهش در مراحل مقاله، می پردازیم.

 • منطبق بر مشاهدات عقلی و واقعیات علمی شناخته شده باشد.
 •   فرضیه باید قابل آزمایش باشد و تعیین درستی یا نادرستی آزمایش کاملاً امکان پذیر باشد
 •  فرضیه نباید مبهم باشد و با کلمات ساده گفته شود.
 •  به طور اساسی بتواند وجود ارتباط بین یک یا چند متغیر را پیش بینی نماید.

دو هدف اصلی برای تدوین فرضیه

دو هدف اصلی برای تدوین فرضیه

 • فرضیه جمله ای است که به صورت ربطی بیان می شود و به شرح  ارتباط  میان داده ها یا پدیده می پردازد.
 • فرضیه  تمامی اعمال اجرایی  مقاله را مشخص می کند.

معیارهای تدوین فرضیه در مراحل مقاله

معیارهای تدوین نقش فرضیه در مراحل مقاله شامل موارد زیر است که با یادگیری آن فرضیه خود را  می توانید خیلی راحت بنویسید:

 •  پدید اآوردن امکان آزمایش برای پدیده مورد پژوهش در نتیجه بالا رفتن شناخت علمی راجع به آن پدیده می شود.
 •  با توجه به مطالب فوق،  فرضیه چارچوبی را برای گزارش نتایج تحقیق  به وجود می آورد .
 • باید آزمون پذیر باشد.
 •  بیان کننده روابط و همبستگی بین پدیده ها یا داده ها
 •  با نظریه ها مرتبط باشد.
 • کاملاً مشخص و دقیق باشد.
 •  از مفهوم و معانی ارزشی و اخلاقی  دور باشد.
 • اختصاصی باشد.

البته باید بدانید که پیش فرض ها احکامی هستند که محقق  آنها را به عنوان واقعیت قبول می کند، اما نمی توان آنها را تائید کند و این مورد در نقش فرضیه در مقاله مبهم است.

فرضیه از منظر کلی در مراحل مقاله

فرضیه از منظر کلی در مراحل مقاله

 • فرضیه های جهت دار: فرضیه‌ای که جهت حرکت شما را مشخص می نماید.
 • فرضیه های بدون جهت: به جهت حرکت  اهمیّتی نمی دهد.
 • فرضیه‌های قیاسی: بر طبق  مقایسه شکل می گیرد .
 • فرضیه عمومی: به جمع باز دانش های انسانی اضافه می‌شود و در گروه  دانش‌های اساسی است.

مراحل فرضیه سازی درمراحل مقاله

 • تهیه‌ی پیش فرض ها
 • وارسی پیش فرض ها
 • آزمون فرضیه ها

منابع فرضیه

 •  مشاهده و بدست آوردن  داده‌های جدید
 • منطق و استنتاج
 • مشاهده و تجربه
 • تحقیقات قبلی
 • فرهنگ

 اصول فرضیه سازی درمراحل مقاله

 اصول فرضیه سازی درمراحل مقاله

 • آشکار بودن فرضیه
 • دور بودن از ارزش
 • دقت در نوشتن فرضیه و دقیق بودن
 • پژوهش پذیری

لزوم تدوین فرضیه در مراحل مقاله

 

به نظر شما آیا لازم است در تمامی تحقیقات ، فرضیه در مراحل مقاله تدوین شود؟ جواب این سؤال خیر است، وقتی لزوم تدوین فرضیه در مراحل مقاله نیاز است که چند مورد زیر مطرح باشد که در نقش فرضیه در مقاله تاثیرگذار است:

 • همبستگی دو یا چند پدیده را مشخص نماید
 • وجود یا نبود ارتباط را بین دو یا چند پدیده را مشخص نماید.
 • رابطه علت و معلولی دو یا چند پدیده  را بررسی کند.

نتیجه گیری

عملکردهای فرضیه در چهارگروه تعریف می شود. راحت ترین فرضیه، بررسی وجود رابطه بین دو پدیده یا نبود ارتباط بین آن هاست. با توجه به اهداف اختصاصی و نقش فرضیه در مقاله جهت تکمیل و نوع آزمایش ها نقش فرضیه  با هم فرق می کند. نقش فرضیه در مراحل مقاله، بع عنوان تععین کننده ارتباط بین  یک چند متغیر یا پدیده در پایان نامه دانشجویی  کاربرد  زیادی دارد.

فرضیه از روش نشان دادن  جهت، اشاره به تحقیق، امکان انتخاب واقعیات مربوطه و کمک به نتیجه گیری خاص، به شما کمک می کند.  درنتیجه، این  نقش فرضیه در مراحل مقاله اهمیّت زیادی  در آسان نمودن پیشرفت دانش ، فراتر از ارزش و نظرات فرد دارد.  در شرایط واقعی، علم بدون فرضیه ناقص است.

امیدوارم این مقاله هم برای شما دانش پژوهان عزیز مفید واقع شود.

با تشکر.