فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه

فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه

فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه چیست؟ در پژوهش‌های کمی و تحلیلی و در پژوهش‌های ترکیبی، شاهد گزارش‌هایی هستیم که به آن فرضیه اطلاق می‌شود و همچنان در مقاله‌های پیشین درمورد فرایند نوشتن پایان‌نامه، از موضوعی با نام فرضیه‌های پژوهش به طور مختصر توضیح دادیم و حال در این مقاله به توضیح جامعی از این که فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه چگونه است؟ اهمیت فرضیه، انواع فرضیه در پایان‌نامه و.. می‌پردازیم تا تمامی ابهامات که در مورد فرضیه‌سازی برای تحقیق خود دارید را برطرف کنیم و خیلی راحت شما بتوانید گام های خود در این مسیر را بردارید، پس توصیه می‌کنم مطالعه این مطالب را از دست ندهید.

فرضیه چیست؟

فرضیه چیست؟

 • فرضیه یک توضیح پیشنهادی برای یک پدیده است. برای اینکه فرضیه‌ای در علم یا مهندسی مطرح شود، روش علمی مستلزم آن است که بتوان آن را آزمایش کرد
 • فرضیه، حدس عالمانه‌ای است درباره حل یک مسئله. فرضیه‌های پژوهش در انجام پایان‌نامه را می‌توان به منزله رابطه‌ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف کرد که به‌صورت جمله‌ای آزمون‌پذیر بیان می‌شود. این روابط بر پایه شبکه ارتباط‌ های مؤثر تجسم می‌شود که ریشه در چارچوب نظری پژوهش دارند.
 • ازآنجایی‌که دانش احتمالی و قابل‌پیش‌بینی، هنوز از نظر منطقی اثبات نشده است و توسط تجربه چندان تعیین نشده است که نظریه‌ای قابل‌اعتماد در نظر گرفته شود، این فرضیه نه درست است و نه نادرست. مصرف آن را می‌گویند غیرقطعی، یعنی بین راست و دروغ است.
 • فرضیه‌ای که تأیید شده است به حقیقت تبدیل می‌شود و در این مرحله دیگر وجود ندارد. نظریه رد شده به یک موضع غلط تبدیل می‌شود و دوباره فرضیه نیست. هر حدس و پیش‌بینی را نمی‌توان باور نامید.
 • یک فرضیه، یک فرض، در مقابل یک پیش‌بینی ساده، باید معقول باشد. در نتیجه، نظریه ریشه در واقعیت عینی دارد. این حرکت فکری از پدیده‌هایی است که مستقیماً در تبیین علّی آنها مشاهده می‌شود، بنابراین روایت دلیل تبیین‌کننده این دایره از حقایق اولین مرحله ساخت فرضیه است
 • فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه پاسخی احتمالی و موقت به سؤال پژوهشی است که در مراحل بعدی پژوهش، درستی یا نادرستی آن مورد آزمایش قرار می‌گیرد. تدوین فرضیه، پژوهش را روی یک هدف معین متمرکز ساخته و از گردآوری داده‌های بی‌حاصل پیشگیری می‌کند.

فرضیه در آماده سازی پایان نامه

نقش فرضیه‌های پژوهش در انجام پایان‌نامه، این‌گونه مطرح می‌شود که شما یک بیانیه ظنی، احتمالی و یا یک پیشنهاد آزمایشی درباره چگونگی روابط بیان چند متغیر را بیان کنید در نتیجه این حدس عالمانه درباره ی دو یا چند متغیر فرضیه پژوهش اعمال می‌شود که به‌صورت جملهٔ اخباری بیان می‌شود و نشانگر نتایج مورد انتظار است، البته ناگفته نماند که با وجود تفاوت‌های ظاهری در بین تعاریف فرضیه، در این که فرضیه مبتنی بر حدسی است که پژوهشگر بر نتیجه پژوهش خود مطرح می‌سازد، تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد.

فرضیه‌ها از نظر تعداد با اهداف اختصاصی برابری نموده و از نظر سیر کل به جزء و تناسب با اهداف اختصاصی با ویژگی سؤالات همسویی دارد. به‌عبارت‌دیگر، در پژوهش‌هایی که مبتنی بر فرضیه هستند، به‌ ازای هدف کلی، فرضیه عام وجود داشته و برای هریک از اهداف اختصاصی نیز یک فرضیه اختصاصی تدوین می‌شود.

انواع فرضیه در آماده سازی پایان نامه

 

فرضیه‌ها را بر اساس جهت‌دار بودن و یا جهت‌دار نبودن، شیوه نگارش و منطق می‌توان آنها را تقسیم‌بندی نمود که از نظر منطق تدوین به دو گروه اصلی فرضیه صفر(HA یا Hi) و فرضیه جانشین (HO) نام‌گذاری می‌شود .

فرضیه‌های صفر و جانشین پیشنهادهای علمی هستند که یک رابطه مشخص و دقیق بین دو متغیر را بیان می‌کنند. به‌طورکلی، فرضیه صفر به‌عنوان نبود ارتباط معنی‌دار بین دو متغیر یا نبود اختلاف معنی‌دار بین دو گروه تعریف می‌شود، ولی فرضیه جانشین که در نقطه مقابل فرضیه صفر قرار دارد، جمله‌ای است که وجود رابطه بین دو متغیر را بیان می‌کند یا وجود تفاوت بین دو گروه را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، هنگام تدوین فرضیه صفر، اظهار می‌شود که هیچ تفاوتی بین ویژگی‌های مورد بررسی در جامعه و نمونه‌ای که درباره‌اش پژوهش می‌شود، وجود ندارد.

بنابراین آنچه به طور غیرمستقیم می‌توان توسط فرضیه سفر بیان کرد آن است که وجود هرگونه تفاوتی بین دو گروه نمونه با وجود هر رابطه‌ای بین دو متغیر صرفاً به‌خاطر نوسانات نمونه تصادفی است نه به دلیل وجود هرگونه تفاوت واقعی بین دو جامعه یا هرگونه رابطه بین دو متغیر.

منطق فرضیه در آماده سازی پایان‌نامه چگونه است؟

در صورتی می‌توان هرگونه فرضیه احتمالی دیگری را درباره ارتباط خاصی که آزمون می‌شود را تأیید کرد که فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان‌نامه صفر رد شود.

فرضیه صفر (Ho) یک بیان مقداری است که به‌صورت پارامتر تدوین می‌شود و منطق ریاضی آن، بر اساس برهان خلف است. این فرضیه معمولاً به این منظور بیان می‌شود که پژوهشگر را به ارزشیابی فرضیه پژوهشی قادر سازد. فرض با خلاف (جانشین)، با H1 یا HA نمایش داده می‌شود و مانند فرضیه صفر به‌صورت پارامتر تدوین می‌شود. فرضیه‌های پژوهشی اغلب راهنمای پژوهشگر در تدوین فرض خلاف هستند.

به‌عبارت‌دیگر، فرض خلاف اغلب منطبق بر فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه است، به این معنی که فرض خلاف بیان‌کننده انتظار پژوهشگر درباره نتایج پژوهش است و معمولاً این انتظار بر اساس مدارک آزمایشی و یا تجربه کاری پژوهشگر به وجود آمده است. فرض خلاف بیانی است که پژوهشگر آرزو می‌کند درباره آن پژوهش نماید. وقتی گفته می‌شود که فرض صفر و خلاف باید ناسازگار باشند، به این معنی است که نباید به هیچ شکل یا طریقی باهم تداخل داشته باشند فرضیه آماری رابطه بین متغیرها را برحسب پارامترهای جامعه بیان می‌کند. فرضیه پژوهش در فرضیه بدیلا  (H1) آماری منعکس می‌گردد، ولی فرضیه صفر یا آماری ۲ (Ho) همواره خلاف فرضیه پژوهش است.

استنباط آماری در آماده سازی پایان نامه چگونه است؟

منطق استنباط آماری به این معناست که نمی‌توانیم درست بودن یک فرضیه آماری را ثابت کنیم، بلکه تنها می‌توانیم درست بودن آن را بر اساس داده‌های در دسترس رد یا تأیید کنیم.

وقتی که پژوهشگر فرضیه صفر را رد کند، به این معنی است که فرضیه پژوهش خود را قبول کرده است. در مواردی که پژوهشگر بر اساس پیشینه پژوهش نتواند رابطه بین متغیرها را حدس بزند، می‌تواند به بیان سؤال‌های پژوهش بپردازد.

شیوه نگارش فرضیه در آماده سازی پایان نامه چگونه است؟

از نظر تقدم‌وتأخر نگارش، فرضیه به این صورت است که پژوهشگر بر اساس تجارب و مشاهدات خود و یا مطالعه نتایج پژوهش دیگران، نظری را در خصوص متغیرهای مختلف مطرح می سازد که به آن فرضیه پژوهشی می‌گویند.

این فرضیه انتظارات پژوهشگر را درباره رابطه بین متغیرها می‌دهد و به همین دلیل یک راه‌حل پیشنهادی است؛ لذا در مقالات علمی و نتایج پژوهش به طور معمول شاهد درج این نوع فرضیه هستیم.

فرضیه‌های پژوهشی چه ویژگی‌هایی دارد؟

فرضیه‌های پژوهشی چه ویژگی‌هایی دارد؟

 1. این فرضیه مبتنی بر این واقعیت است که بین دو صفت یا ویژگی مورد بررسی، تفاوتی وجود دارد.
 2. فرضیه‌ای است که به‌احتمال وجود یک رابطه با تأثیر اشاره می‌کند.
 3. انتظار پژوهشگر را پیرامون نتایج آتی پژوهش بیان می‌کند.
 4. پیش‌بینی و جهت‌گیری پژوهشگر را نشان می‌دهد که می‌تواند به دو صورت جهت‌دار و بدون جهت نوشته شود.

اسامی دیگر این نوع فرضیه عبارت‌اند از فرضیه خلاف، فرضیه آلترناتیو،،H۱Ha،HA

فرضیه آماری در آماده سازی پایان‌نامه چگونه است؟

فرضیه آماری بیان مقداری دربارهٔ پارامترهای جامعه است، جمله یا گزاره‌ای است که معمولاً با استفاده از نمادهای آماری به‌صورت پارامتر نوشته می‌شود و نقش آن هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری مناسب است به عبارتی پژوهشگر روش‌های آماری لازم را بر مبنای فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان نامه آماری انتخاب می‌کند.

با وجود آن که پژوهشگر، کار خود را با تدوین فرضیه پژوهشی شروع می‌کند، ولی در عمل باید خلاف یا عکس ادعای اولیه خود را به چالش بکشد. لذا اقدام به تدوین فرضیه آماری می نماید که ادعای خلافی را مقایسه با فرضیه پژوهشی مطرح می سازد. در نتیجه اگر ادعای جدید رد شود، حد اوليه و اصلی پژوهشگر به تأیید می رسد ولی اگر این ادعا مورد پذیرش قرار گیرد،مشخص می‌شود که حدس پیشنهادی پژوهشگر (فرضیه پژوهشی) فاقد وجاهت علمی است . ویژگی‌های فرضیه‌های آماری شامل موارد زیر است:

 1. ویژگی‌های پژوهشی در آماده‌سازی
  • این فرضیه این واقعیت استوار است که بین دو صفت یا دو ویژگی موردمطالعه، تفاوتی وجود ندارد.
  • فرضیه‌ای است که به نداشتن رابطه با تأثیر اشاره می‌کنند.
  • . فرضیه آماری جایگزین منطقی فرضیه پژوهش است.
  • نام‌های دیگر این فرضیه عبارت است از: فرضیه پوچ، فرضیه صفر، نول، خنثی و H
  • باوجود نقش مهمی که فرضیه آماری در پژوهش دارد، ولی معمولاً فقط در موضوع آزمون فرضیه مطرح شده و در گزارش پژوهش‌ها تنها به ذکر فرضیه پژوهشی اکتفا می‌شود. به‌خصوص از درج هم‌زمان فرضیه پژوهشی و آماری که در برخی از گزارش پژوهش‌های غیرحرفه‌ای مشهود است، باید بپرهیزید
 2. جهت‌دار و بدون جهت بودن فرضیه‌ها در آماده سازی پایان‌نامه

فرضیه‌ها را صرف‌نظر از نقش، به‌طورکلی از نظر جهت‌دار بودن و یا جهت‌دار نبودن به دو گروه تقسیم می‌نمایند.بر این منوال فرضیه‌های پژوهشی و آماری می‌توانند هم در قالب پژوهش‌های جهت‌دار و هم بدون جهت نوشته شوند.

 1. فرضیه جهت‌دار در آماده سازی پایان‌نامه

فرضیه جهت‌دار که به آن فرضیه یک دامنه نیز می‌گویند، فرضیه‌ای است که در آن جهت ارتباط یا جهت تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از پیش مشخص و معین است هنگامی که پژوهشگر دلایل مشخصی برای پیش‌بینی یک رابطه خاص داشته باشد، فرضیه جهت‌دار را به کار می‌گیرد.

 

 1. فرضیه بدون جهت در آماده سازی پایان نامه

در فرضیه بدون جهت، جهت اختلاف یا روابط مشخص نیست به این نوع فرضیه، فرضیه دوطرفه یا دو دامنه نیز می‌گویند. نحوی نگارش این فرضیه به این صورت است که شخص محقق وجود رابطه، تفاوت یا اثر را بیان می‌کند، ولی سمت و جهت آن را بیان نمی‌کند.

برای آزمون فرضیه‌های پژوهش در آماده سازی پایان‌نامه از آزمون‌های آماری یک دامنه استفاده می‌شود، درصورتی‌که در فرضیه‌های بدون جهت، آزمونه‌ای آماری در دامنه بکار برده می‌شوند و در طرح آماده سازی پایان‌نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی باید توجه داشت که فرضیه‌های پژوهشی ترجیحاً جهت‌دار هستند، یعنی رابطه مشخصی را بین دو یا چند متغیر بیان می‌کنند که این رابطه می‌تواند به گونه‌های مختلفی باشد.

همچنین می‌توانید به قسمت انجام پایان نامه ارشد هم مراجعه کنید.

نتیجه‌گیری

باتوجه‌به این که فرضیه در آماده سازی پایان نامه یک عنصر اساسی است و این فرائض هستند که می‌توانند در ابتدای راه یک نتیجه ضمنی از نتیجهٔ موضوع پیشنهادی شما را بدهند و این‌ گونه است که شما می‌توانید مسیر تدوین پایان‌نامه را آسان‌تر طی کنید، پس لازم دانستیم در این مقاله به بحث‌ و بررسی چگونگی فرضیه در آماده سازی پایان نامه، ویژگی‌های اساسی فرضیه، نحوه قرارگرفتن فرضیه در پایان‌نامه، گروه‌بندی فرضیه در پایان‌نامه و موضوع‌های مشابه بپردازیم تا بتوانم به شما در رسیدن به هدف خود کمک کرده باشم، امیدوارم مورد رضایت شما قرار گرفته باشد.

با تشکر از حسن توجه و انتخاب شما

همراه دانشجو

در مرحله ای  از تحصیل ممکن است دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و تعداد بیشتری دانشجویان دکتری برای نگاشتن و تهیه پایان نامه دچار سردرگرمی بشوند زیرا مسیر نوشتن یک پایان نامه عالی و جامع را نمی دانند بدین منظور ما تصمیم گرفتیم طی یک مقاله به سولات احتمالی شما پاسخ دهیم و شما را در جهت تنظیم و تهیه آن راهنمایی کامل نماییم. در این مقاله ما به شما اطلاعاتی از قبیل چگونگی آغاز کار، نحوه جمع بندی ارائه می دهیم. اما نکته بسیار مهم این است که  اگر پایان نامه کارشناسی ارشد می نویسید لزوماً نباید ارزش علمی داشته باشد زیرا که هدف از این کار آشنایی دانشجو با اصول اولیه کار عملی و پژوهش است در صورتی که در دانشجویان مقطه دکتری میبایست رساله دکتری خود را تنظیم و تحویل دهند.
پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا این مقاله را مطالعه فرمایید سپس در صورت به وجود آمدن سوال، می توانید با تماس به مشاوران ما  یا با ارسال  دیدگاه در قسمت انتهایی مقالات  و بیان نظرات، راهنمایی های ما را دریافت کنید. این نکته را باید در نظر بگیرید که در صورتی مقاله شما موردتأیید قرار خواهد گرفت که پایان نامه شما از نظر موضوع و محتوا تکراری نباشد در غیر این صورت مقاله رد می شود و دانشجو ملزم است دوباره اینکار را انجام دهد پس توجه داشته باشید که تهیه و نگارش پایان نامه با عنوان و محتوای جدید بسیار مهم و ضروری است.

 

مراحل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

بهترین زمان برای شروع پایان نامه ترم سوم می باشد و پیشنهاد می کنیم با استاد راهنمای خود صحبت کنید واز او بخواهید تا مقالات معتبر بین المللی در اختیارتان قرار دهد که شما با مطالعه کلی و سطحی آن از چگونگی چکیده نوشتن، مقدمه، محتوا و تعاریف اصلی آشنا شوید که اینکار کمک زیادی به شما می کند و دانش پایه ای پایان نامه نویسی برای شما ایجاد می شود .

 

گام اول : انتخاب موضوع 

 

قدم نخست برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انتخاب موضوع جدید است.  به عنوان یک دانشجوی زیرک دانشجوی کارشناسی ارشد باید در این مرحله دقت زیاد داشته باشد وهوشمندانه عمل کنید. عواملی که می توانید در انتخاب موضوع به آن ها توجه کنید اعم از نیاز جامعه ، در دسترس بودن امکانات پژوهشی لازم برای پروژه ، علاقمند بودن به موضوع انتخابی و مرتبط بودن آن با رشته تحصیلی و شغل آینده داوطلب هستند. نکته خیلی مهم در زمینه پایان نامه کارشناسی ارشد، انتخاب موضوعی است که جدید باشد و پیش از آن تحقیقی با این موضوع صورت نگرفته باشد. دانشجویان عزیز باید نسبت به موضوع انتخابی خود علاقه داشته باشند زیرا نگاشتن و تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد پس برای این که پروژه تحقیقاتی ما کامل و خوب ارائه شود باید که نسبت به آن مشتاق باشیم.

 

گام دوم : انتخاب استاد راهنما و مشاور

 

بعد از انتخاب موضوع مناسب، باید به عنوان استاد راهنما، یکی از استادان دانشگاه خود که در زمینه موضوع انتخابی شما تخصص دارد را انتخاب کنید و با مشورت های او پروپوزال خود را ارائه دهید. ما ضمن ارائه طرح های اولیه پروژه خود باید پیشینه تحقیق خود را به استاد راهنمای خود تحویل دهیم. دانشجویان برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ضمن انتخاب استاد راهنما باید به داوطلبان استاد دلخواه توجه کنند تا پیش از تکمیل شدن ظرفیت آن و در صورت وجود رضایت استاد راهنما به او مراجعه کرده و در خصوص انتخاب استاد مشاور با او مشورت کنید. زمانی که شما شروع به انجام پایان نامه کارشناسی ارشد می کنید حدوداً دانشجو باید هر هفته به استاد راهنما مراجعه کند و او را در جریان روند انجام پایان نامه قرار دهد تا وی از پیشرفت کار مطلع شود همچنین برای بررسی کلی استاد راهنما تحویل یک گزارش کلی ازپیشرفت کار به صورت هر ۲ ماه یک بار به دانشکده اجباری است.

 

گام سوم : ارائه پروپوزال

 

در پایان نامه کارشناسی ارشد به فرم پیشنهاد پایان نامه، پروپوزال می گویند که برای دریافت و ثبت آن باید به سایت دانشگاه خود رفته و فایل آن را بارگزاری و دانلود کنید. ابتدا باید پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد توسط مشاور و استاد راهنما به تایید نهایی برسد. پروپوزال یک پیش نویس پژوهشی که شامل بیان مسأله ، اهداف ، روش کار ، سوابق و پیشینه تحقیق و … می باشد که دانشجو کارشناسی ارشد باید برای تهیه ونگاشتن آن موفق به اخذ مدرک تحصیلی آن شده باشد. پس از دریافت و تکمیل پروپوزال یا فرم پیشنهاد دانشگاه آن را تحویل استاد راهنما می دهید و اگر به تصویب نهایی رسید می توانید نوشتن وتهیه پایان نامه کارشناسی ارشد خود را شروع کنید.

گام چهارم : نگارش پایان نامه

 

دانشجوی کارشناسی ارشد پس از تصویب و قبول شدن پروپوزال خود می تواند در یک چهار چوب اصولی و دقیق به تألیف پایان نامه کارشناسی ارشد خود اقدام کند. بهتر است بعد از هر بار نوشتن فصل جدید پس از بررسی های خود آن را به استاد یا مشاور راهنما تحویل دهید تا ایراد هایی که تا این مرحله داشته اید را متوجه شوید و پس از پایان پروژه تحقیقاتی حتماً یک نسخه چاپی با اصول، قواعد و فرمت هایی که مناسب هستند به استاد راهنما ارئه دهید زیرا این کار الزامی است تا استاد راهنما خطرات احتمالی که ممکن است پیش بیاید را برای شما بازگو کند تا در جلسه دفاع از پایان نامه هیچ مشکلی پیش نیاید.

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری اصولی و مناسب از یک سری اصول خاص پیروی می کند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم:

 • صفحه عنوان  (Title page)
 • صفحه تقدیم  (Dedicated page)
 • صفحه سپاسگزاری  (Acknowledgment)
 • چکیده پژوهش  (Abstract)
 • فهرست نوشتار  (Contents)
 • کلیات پژوهش  (Introduction)
 • پیشینه تحقیق  (Literature Review)
 • روش شناسی تحقیق  (Methodology)
 • تجزیه و تحلیل داده ها  (Data Analysis)
 • نتیجه گیری  (Conclusions)

 

گام پنجم : اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه

 

پس از همه مراحل از پیش گفته شده، پایان نامه شما آماده است و شما به مهمترین مرحله یعنی دفاعیه می رسید کار و بحث مهم این جلسه ارائه نکته و دانشی است که شما حین نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد خود کسب کرده اید و کاملاً باید به محتوا ارائه داده خود مسلط باشید زیرا که در این جلسه اعضای گروهی وجود دارند که از شما در مورد پروژه تحقیقاتی تان سؤال می کنند و شما باید از ایده های مطرح شده در پایان نامه خود دفاع کنید و دلایل محکمه پسندی ارائه کنید و در نتیجه به دفاع از تز یا همان موضوع پروژه و رساله می پردازید.

نکته حائز اهمیت این است از این رو که بخش بزرگی از نمره پایان نامه کارشناسی ارشد شما به جلسه دفاعیه وابسته است به همین علت دانشجویان باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا ضمن حفظ آرامش خود با رعایت نکات گفته شده جلسه دفاعیه خوبی را بگذرانند. در ادامه قصد داریم چند جمله کلیدی برای تاثیر گذاری بیشتر در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شما بگوییم:

تمرین واقعی داشته باشید.

پیش از فرارسیدن روز دفاع ، تجهیزات مورد نیاز را بررسی کنید.

مراقب سلامتی خود باشید.

در روز دفاع ، مناسب ترین پوشش را داشته باشید (لباس تمیز و رسمی بپوشید).

برای کسب تجربه ، در جلسات دفاعیه دوستان خود شرکت کنید.

قوانین و مقررات مربوط به دانشگاه خود را مطالعه کنید.

بهترین زمان را برای جلسه دفاعیه خود در نظر بگیرید.

پذیرایی روز دفاع را به دیگران واگذار کنید.

تمام جزئیات پایان نامه خود را بررسی کنید.

فهرستی از سوالات احتمالی که ممکن است در جلسه دفاع از شما پرسیده شود ، تهیه کنید.

در روز دفاع ، یک نسخه از پایان نامه خود را به همراه داشته باشید.

در روز دفاع ، با تسلط به مباحث پایان نامه خود ، داوران را به چالش بکشید.

در پایان جلسه دفاع ، حتما از اساتید حاضر در جلسه قدردانی کنید.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

۵ قدم مهم در راستای نگارش پایان نامه

 

جمع بندی

اول از همه باید موضوع پایان نامه خود را تعیین کنید و از تکراری نبودن آن مطمئن شوید. در مراحل بعدی می توانید با کمک استاد راهنما مسیر مشخصی را در پیش بگیرید.

در پروپوزال شما باید موضوعی که قصد کار بر روی آن را دارید به علاوه اهداف ، روش ها و به طور کلی پیش نویسی از کار پژوهشی خود را ثبت کنید و در صورت تایید استاد راهنما ، می توانید نگارش پایان نامه را آغاز نمایید. هر دانشجو می تواند این فرم را از سایت دانشگاه محل تحصیل خود دریافت کند.

معمولا توصیه می شود که دانشجویان از ترم ۳ نوشتن پایان نامه را آغاز کنند ؛ چرا که در این ترم تحصیلی همه دانشجویان با موضوعات مرتبط با رشته خود آشنا می شوند و تصمیم درباره موضوع پایان نامه برایشان آسان تر خواهد بود.

روش تحقیق در نگارش پروپوزال

روش تحقیق در نگارش پروپوزال

روش تحقیق در نگارش پروپوزال به چه شکل است؟ شاید به‌عنوان یک دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری و یا یک محقق مجبور به نوشتن پروپوزال برای پروژه خود می‌باشید بنابراین اگر به دنبال پاسخ برای چرایی اهمیت پروپوزال در تدوین پایان نامه و چگونگی روش تحقیق در نگارش پروپوزال، اصول نگارشی پروپوزال و موارد مشابه هستید، پیشنهاد می‌دهم خواندن این مقاله را از دست ندهید و به دانش خود در زمینهٔ نوشتن پایان نامه و اصول و قواعد پروپوزال بیفزایید.
پروپوزال تحقیق به توضیح اینکه شما چه چیزی را بررسی می‌کنید، اهمیت مهم بودن موضوع پژوهشی و اینکه چگونه تحقیق خود را انجام خواهید داد می‌پردازد و فرمت پروپوزال تحقیق در زمینه‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است.
یک پروپوزال تمیز و سنجیده رکن اصلی تحقیق شما محسوب می‌شود که به هدف متقاعدکردن کمیته ارزیابی در مورد اعتبار علمی، دستیابی بودن، تکرارپذیری، روش تحقیق و مهم‌تر از همه استدلال و منطق حاکم بر پایان نامه شما ایجاد می‌شود.
بنابراین برای اثبات نظریه‌ها یا فرضیه‌ها یا برای مستدل کردن گفته‌ها و پیشنهادها یا برای قبولاندن نتایج و توصیه‌ها و سرانجام برای قانونمندکردن دستاوردها، به یک روش معقول، قابل‌پذیرش و قابل دفاع نیاز است تا بتوان بر آن تکیه کرد.

ثبات نظریه و فرضیات در نگارش پروپوزال

چه نظریه‌هایی برای روش تحقیق در نگارش پروپوزال وجود دارد؟ فرضیات مورد آزمایش می‌تواند هدف مطالعه باشد و هدف تحقیق، گزارشی از آنچه پژوهشگر می‌خواهد در تحقیق خود به دست آورد را می‌دهد. اهداف مربوط به پارامترها و وسایل مورداستفاده برای دستیابی به هدف به‌عنوان اهداف اولیه و ثانویه طبقه‌بندی می‌شوند درواقع روش رسیدن به اهدافی که در روش تحقیق در پروپوزال خود تعیین کردید را بیان می‌کنید.
به‌این‌ترتیب هرگونه قانونمندی، اثبات، استدلال نتیجه‌گیری و مانند آن ایجاب می‌کند که چه در موضوعات ادراکی – احساسی، و چه در موضوعات عملکردی یا کمی به یک روش تحقیق محکم و پذیرفتنی اتکا کنید. پس باتوجه‌به مطالب فوق درمی‌یابیم یکی از نکات اساسی که نویسندهٔ پایان نامه ملزم به رعایت آن است، باید در مقابل یک روش تحقیق در انجام پروپوزال بتواند پاسخگو باشد و در این صورت است که محقق روش تحقیق خود را در یک چارچوب قابل دفاع قرار می‌دهد و از فرضیات و بلندپروازی‌های ناممکن دوری می‌کند؛ چرا که چگونگی روش تحقیق را می‌توان یک تفاوت اصولی میان نوشتن کتاب و نوشتن پایان نامه دانست.

ثبات نظریه و فرضیات در نگارش پروپوزال

روش‌شناسی تحقیق در نگارش پروپوزال

روش‌شناسی تخقیق در روش تحقیق در نگارش پروپوزال چه تاثیری دارد؟ در تحقیق با طی‌کردن مراحل مشخص و کاوش در مباحث علمی برای کشف یک واقعیت مجهول، به روشی منظم ورسمی پرداخته می‌شود درواقع عملکردی دقیق و منظم بر اساس منطق علمی برای رسیدن به نتیجه می‌باشد.
مفهوم روش تحقیق در کارهای پژوهشی، گزارش‌های تحقیقاتی و کتاب‌ها به گونه‌های مختلف و در سطوح گوناگون به‌کاررفته است. این مفهوم اغلب کلی و شامل انواع روش‌ها، مراحل، فرایندها و ابزار تحقیق می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، این مفاهیم عمدتاً به روش انجام کار پژوهشی – علمی برای دستیابی به حقیقتی نو در هر یک از رشته‌های تحقیقی گفته می‌شود.

روش‌شناسی تحقیق در نگارش پروپوزال

مفاهیم مبحث روش‌شناسی تحقیق

مفهوم روش‌شناسی تحقیق چیست؟ چه تأثیری در روش تحقیق در نگارش پروپوزال دارد؟
روش‌شناسی تحقیق، کوششی که برای مشخص‌کردن مبانی فلسفی تحقیق یا تعیین روش منطقی دستیابی به اهداف یا شناخت علمی که بدون آن چنین کاری میسّر نخواهد شد بنابراین روش‌شناسی تحقیق و روشِ تحقیق که به معنای یک تکنیک تحقیقی خاص یا مراحل انجام تحقیق است با یکدیگر متفاوت هستند و نباید این دو را به‌جای یکدیگر به کاربرد. دیدگاه‌های روش‌شناسی به صورت‌های متنوعی ارائه شده است که هر محقق بسته به رشتهٔ علمی خود، روش‌شناسی مناسب آن رشته را در انجام تحقیقات مربوطه به کار می‌گیرد.
پژوهشگر قطعاً برای رسیدن به شناخت پدیده یا موضوع موردمطالعه باید استفاده از روش منطقی درست را انتخاب کند چرا که روش‌شناسی تحقیق ما را به شناخت پدیدهٔ موردمطالعه راهنمایی می‌کند. همان‌طور که می‌دانید هدف از شناخت به‌دست‌آوردن دانش لازم و تسلط بر پدیده موردمطالعه و چگونگی روابط آن می‌باشد بنابراین روش‌شناسی عبارت است از راهنمای تخصصی علمی که زمینه‌های فلسفی تحقیق را برای اعتبار بیشتر بخش علمی فراهم می‌سازد.
باتوجه‌به آنچه بیان گردید می‌توان محورهای اساسی در دیدگاه‌های روش‌شناسی تحقیق را به شرح زیر استنتاج و جمع‌بندی نمود.

کلیات در مورد روش‌شناسی در نگارش پروپوزال

تعاریف متعدد روش‌شناسی در تحقیق و اهمیت آن برای روش تحقیق در نگارش پروپوزال:
۱. روش‌شناسی تحقیق راهنمای منطقی محقق برای دستیابی به حقیقت علمی رشته است
۲. چرایی و کنه معنی و مفهوم تحقیق رشته علمی با روش‌شناسی تحقیق قابل پاسخ‌گویی
۳. روش‌شناسی تحقیق به‌طورکلی رویکرد اصلی و خط‌مشی تحقیق را تعیین می‌کند.
۴. شیوهٔ پاسخ‌گویی به پرسش‌های تحقیق به‌طورکلی از طریق روش‌شناسی تحقیق ترسیم می‌شود
۵. روش‌شناسی تحقیق در چارچوب علمی و نظری موردمطالعه، تبیین می‌کند که چگونه و از چه روشی می‌توان به فرضیه‌های تحقیق پاسخ گفت
در پژوهش‌های علوم‌انسانی به طور اعم و علوم رفتاری به طور ویژه، انتخاب رویکرد پژوهش برای پی‌بردن به حقایق، دستیابی به دانش نو، حل مسائل و تصمیم‌گیری درست بر اساس مقوله‌های فلسفی شکل می‌گیرد. دیدگاه‌های فلسفی زیربنای معرفت‌شناسی را می‌توان پارادایم‌های پژوهش نامید.
رویکردهای پژوهش بر پایه مقوله‌های فلسفی به شکل زیر موردبحث قرار می‌گیرد:
 

 • رویکرد اثبات‌گرایی
 • رویکرد تفسیر گرایی
 • رویکرد تئوری انتقادی
 • رویکرد پساساختارگرایی

 

رویکرد اثبات‌گرایی در نگارش پروپوزال

 

رویکرد اثبات‌گرایی در روش تحقیق در نگارش پروپوزال، با متغیرهای کمّی سروکار دارد و به توصیف، تبیین، پیش‌بینی و کنترل متغیرها، هارمونی‌ها و پدیده‌ها را می‌پردازد. در این رویکرد، تفکر منطقی و رشد و توسعه تفکری بی‌معنی است و فقط کارایی و اثربخشی پدیده‌ها موردنظر است.
برای نمونه فرهیختگی مفهومی است که می‌توان باتوجه‌به رویکرد اثبات‌گرایی برای آن تعریف عملیاتی به دست داد و آنگاه متغیرهای آن را تعریف نمود و به‌وسیلهٔ پرسش‌نامه، آنها را اندازه گرفت و سپس برای یک جامعه داده‌های لازم را به دست آورد و تحلیل کرد.
درحالی‌که، فرهیختگی مفهومی است فراتر از مشاهدهٔ عینی و از طریق پرسش‌نامه افراد مختلف درک ذهنی متفاوتی از آن دارند؛ ازاین‌رو پژوهشگر با استفاده از تعریف مفهومی (یک مفهوم را به‌وسیلهٔ مفاهیم دیگر تعریف می‌نمایند)، به عبارتی ساختار و معنای ضمنی این مفهوم را باتوجه‌به معنایی که افراد آن را در زندگی خود تجربه کرده‌اند، آشکار می‌نماید.

 

رویکرد تفسیر گرایی در نگارش پروپوزال

رویکرد تفسیرگرایی در نگارش پروپوزال یکی از موارد روش تحقیق در نگارش پروپوزال است. طبق رویکرد تفسیر گرایی، حقیقت مشروط به تجربه انسان و تفسیر اوست و وقتی محقق با متغیرهای کیفی سروکار دارد به کاربرد می‌شود.
هدف تفسیر گرایی مانند پدیدارشناسی دستیابی به درک آزمودنی موردمطالعه، از زندگی خویش است. این رویکرد در برابر رویکرد اثبات‌گرایی است و
همچنان دست‌کاری تجربی و مشاهدهٔ بیرونی، روی نمی‌دهد و به گفتگو با آزمودنی‌ها روی آورده می‌شود. در این رویکرد نه‌تنها آزمودنی‌ها به سؤال‌هایی که پژوهشگر تهیه کرده است، پاسخ می‌دهند، بلکه خود آنان در گفتگوهایی درک خود را از زندگی خویش فرمول‌بندی می‌کنند. درواقع تفسیرگرایی می‌خواهد بداند که آزمودنی‌های موردمطالعه چه درکی از زندگی خود دارند. در ادامه به یکی دیگر از موارد روش تحقیق در نگارش پروپوزال خواهیم پرداخت.

رویکرد تئوری انتقادی در نگارش پروپوزال

رویکرد تئوری انتقادی در روش تحقیق در نگارش پروپوزال بر پایه‌ای نظر متافیزیکی استوار است به این
معنی که جهان از وجود و جوهرهای واقعی ساخته شده است و این جوهرها خارج از ذهن انسان وجود دارند، دارای نظم و ترتیب می‌باشند و با یکدیگر در ارتباط هستند. جوهرها و رابطهٔ بین آنها وجود دارند. خواه شناخته شوند یا ناشناخته باقی بمانند. بودن، عینِ دانستن نیست. خود ما وجود داریم. دیگر جوهرها که در اطراف ما هستند، مستقل از افکار و تمایلات ما، واقعاً وجود دارند.
این رویکرد با متغیرهای کیفی سروکار داشته و بر نقش ارزش‌ها در ساختن دانش و پی‌بردن به شناخت تأکید دارد.
«تغییر واقعیت به‌سوی آنچه موردنظر است، در این رویکرد از جایگاه والایی برخوردار است».

رویکرد پساساختارگرایی در نگارش پروپوزال

رویکرد پساساختارگرایی یکی از موارد روش تحقیق در نگارش پروپوزال است. رویکرد پساساختارگرایی به بازنمایی چندگانه‌ای از حقایق، واقعیت‌های اجتماعی از طریق زبان و گفتمان می‌پردازد و با متغیرهای کیفی سروکار دارد، نقش اساسی در این رویکرد «تحلیل گفتمان» است و مرزشکنی در فرایند موردنظر است؛ زمانی که از محدوده و عملکرد روش یا شیوه‌های موجود با یک شیوه و یا روش جدید و متفاوت پا فراتر نهاد در مرزشکنی کلمه کلیدی تفاوت درروش و شیوه است در نتیجه منجر به مرزشکنی می‌شود.

پساساختارگرایی از طریق سه اصل زیر مورد پذیرش قرار گرفت:
۱) گریز از خود بدین معنا که خود، مخلوق جامعه است.
۲) گفتمان باید وابسته به تحلیل منتقدانه باشد و سنت‌ها مورد نقد قرار گیرند.
۳) تعهد به عدم ثبات در گفتمان برای درک و فهم – درک ما از جهان دست خوش تزلزل دایمی است.

در آخر شما می‌توانید برای انجام پایان نامه ارشد به صفحه مورد نظر مراحعه کنید. در آخر هم یک جمع‌بندی برای روش تحقیق در نگارش پروپوزال خواهیم داشت.

نتیجه‌گیری

در این مقاله درمورد روش تحقیق در نگارش پروپوزال پرداختیم . روش تحقیق در نگارش پروپوزال یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید بدانید. به هر صورت، انتخاب هر یک از رویکردهای بالا در انجام روش تحقیق در نگارش پروپوزال‌های تحصیلات تکمیلی باید با چارچوب نظری، اهداف و فرضیه‌های آن هماهنگی داشته و به انتخاب روش یا روش‌های تحقیق مناسب در آزمون فرضیه‌ها منجر شود.
امیدوارم این مطالب مورد رضایت شما قرار گرفته باشد.

جامعه پژوهش در انجام پایان نامه

جامعه پژوهش در انجام پایان نامه

جامعه پژوهش در انجام پایان نامه چیست؟ جامعه پژوهش در انجام پایان نامه چگونه است؟ دررابطه‌با دانشجویان و پایان‌نامه‌ها آمار جایگاه و اهمیت بالایی دارد زیرا انجام تحقیق و تجزیه‌وتحلیل برای اثبات پژوهش انجام شده توسط شخص محقق بسیار مهم است و همچنان به دلیل دقت در ارقام و واقعیات، پژوهش را به تأیید حقیقت بسیار نزدیک می‌کند و پایان نامه شما چشم‌انداز بیشتری برای تأیید و پذیرش دارد.

بسیاری از دانشجوها آگاهانه و بامهارت در انتخاب موضوع و موارد مشابه عمل می‌کنند اما در انجام آمار پایان نامه خود عملکرد ضعیفی دارند و بنابراین به دنبال افراد متخصص در این زمینه برای کمک حرفه‌ای هستند. اگر شما هم جز این افراد هستید و در آمار و جامعه پژوهشی در انجام پایان نامه خود مشکل دارید یا برای آگاهی از جامعه پژوهشی در پایان نامه، نمونه‌گیری، تعریف جامعه آماری و محیط پژوهشی و به دنبال اطلاعات بیشتری می‌گردید پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

جامعه پژوهش در پایان‌نامه‌نویسی

یکی از موارد در جامعه پژوهش در انجام پایان نامه پایان نویسی است. همان‌طور که می‌دانید جامعه پژوهش و نمونه از ارکان مهم برای نوشتن پایان نامه محسوب می‌شود و به جز در موارد خاصی (باتوجه‌به موضوع تحقیق) افراد محقق باید جامعه آماری و نمونه مورد پژوهش خود را بادقت و خیلی روشن مشخص نموده و بدون شک یک‌فصل از پایان نامه خود را به درج آماری پژوهش خود بپردازند و مفاهیمی مانند جامعه و جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، عوامل مؤثر در تعیین حجم و … را به‌روشنی مشخص نمایند، برای کمک بیشتر می‌توانید به منابع علمی معتبر در این زمینه، منابع نگاشته شده با رشته‌های تحصیلی مرتبط و. استفاده کنید. جامعه پژوهش در انجام پایان نامه بسیار مهم است.

جامعه پژوهشی چیست؟

جامعه پژوهشی چیست؟

قبل از پی بردن به جامعه پژوهش در انجام پایان نامه باید با جامعه پژوهشی آشنا شوید.

جامعه پژوهش یک مجموعهٔ کلی است که دارای ویژگی‌های مشترک زیادی هستند و فقط مختص انسان‌ها نیست. برای مثال باتوجه‌به موضوع شما می‌تواند شامل

تمامی پرونده‌های تحصیلی دانشجویان یک دانشگاه، یا نمونه‌های خون نوشته شده از مراجعین یک آزمایشگاه، تمام نوشته‌های مربوط به یک شخصیت که به پرونده‌های پزشکی که مشمول کسورات بیمه‌ای شده‌اند و یا تمامی گزارش‌های مربوط به جنگ عراق و ایران باشد.

محقق باید پیش از انتخاب نمونه، معیارهای ورود و خروج نمونه در یک جامعه را مشخص کند به طور مثال آیا یک فرد یا یک نوع از نمونه می‌تواند در جامعه قرار

داشته باشد یا نمی‌تواند؟ در این قسمت اگر محقق، پژوهش خود را روی افراد، اشیاء یا جانداران قرار داده باشد آنان را معرفی می‌کند و اگر در این گروه نباشند از عنوان محیط پژوهش استفاده کند و به توضیح و تفسیر آن بپردازد. جامعه پژوهش در انجام پایان نامه است.

تفاوت محیط پژوهش و جامعه پژوهش

تفاوت محیط پژوهشی با جامعه پژوهش این است که محیط پژوهشی روی نظام‌ها تمرکز دارد و در تحقیق‌هایی که روی افراد، اشیاء یا جانداران می‌شود به کار برده نمی‌شود. در مورد محیط پژوهشی می‌توان پژوهش‌هایی مثل مطالعه بر روی نظام‌های اعتباربخشی بیمارستان‌ها استانداردسازی خدمات اورژانس، خصوص سازی خدمات پشتیبانی بیمارستان‌ها و اشاره نمود.

در محیط پژوهشی جامعه آماری به‌طورکلی به پژوهش می‌پردازد و به‌طورکلی جامعه اصلی، هدف ما و موردمطالعه است.

برای مثال اگر شما علاقه‌مند به پژوهش درباره عادت‌های پسران کارگران در صنعت پلاستیک باشید، در این صورت کارگران شاغل در صنعت پلاست در کل کشور، جامعه آماری شما را تشکیل می‌دهد. اگر یک مشاور سازمانی علاقه به مطالعه اثرات چهار روزکار در هفته بر روی کارکنان شرکت تلفن در یک شر به‌خصوص باشد، همه کارکنان شاغل در شرکت تلفن در آن شهر جامعه آماری را تشکیل می‌دهد.

جامعه پژوهش در انجام پایان نامه در تفاوت محیط پژوهش و جامعه پژوهش است.

جامعه آماری چیست؟

جامعه آماری چیست؟

جامعه آماری به یک مجموعه از افراد تعلق دارد که حداقل یک صفت مشترک با یکدیگر داشته باشند البته فراموش نکنید که جامعه آمار حتماً نباید افراد انسانی باشد، هر پدیده یا شئ که موضوع تحقیق است می‌تواند جامعه شمارا تشکیل دهد.

جامعه می‌تواند محدود یا نامحدود باشد، هرگاه اجزای تشکیل‌دهنده جامعه یک‌به‌یک از جامعه حذف شوند و این امر غیرقابل‌بازگشت باشد و باعث ازبین‌رفتن جامعه شود جامعه ما محدود می‌شود مانند جامعه دانشجویان یک دانشگاه در حال حاضر؛ ولی اگر اجزای تشکیل‌دهنده جامعه غیرقابل‌شمارش باشد و هرچه اجزای آن کم شوند باعث ازبین‌رفتن آن نشود، جامعه آماری نامحدود است. جامعه آماری در جامعه پژوهش در انجام پایان نامه تاثیرگذار است.

تعریف کلی جامعه آماری

باید یک تعریف کلی جامعه آماری برای جامعه پژوهش در انجام پایان نامه داشته باشیم. اگر بخواهیم یک تعریف کلی از جامعه آماری یا جامعه هدف بیان کنیم می‌گوییم به همهٔ افرادی که در یک مجموعه دارای صفات مشترک هستند و نتایج پژوهش به آنها وابسته است، گفته می‌شود و پژوهشگر قبل از شروع پژوهش برای راحت شدن مسیر خود و ارائه مطلب خود به‌گونه‌ای که قابل‌فهم‌تر باشد باید ارکان و چارچوب اصلی جامعه آماری خود را مشخص نماید.نتیجه هایی که از طریق جامعه آماری بدست می آید به عنوان نماینده یک گروه بزرگتر فرض می شود و با توجه به روش شناسی که پژوهش گر انتخاب نموده است، روابط و آمار های بدست آمده و مطالعه این اثر به بالا رفتن علم و آگاهی ما از این مجموعه پژوهشی، می انجامد.

جامعه موردمطالعه یا در دسترس

جامعه موردمطالعه یا در دسترس

برای اینکه خیلی بهتر مفهوم جامعه هدف (آماری) و جامعه در دسترس متوجه شوید باید بدانید که جامعه هدف کل جامعه‌ای است که پژوهشگر به آن علاقه‌مند است ولی از تحقیق در مورد همه آنها اجتناب می‌کند ولی جامعه در دسترس جامعه‌ای است که محقق به آن دسترسی داشته و با شاخص‌ها و چارچوب‌های ملاک مطالعه او تناسب بیشتری دارد .

یک عضو جامعه آماری جزئی از کل جامعه آماری است. اگر ۷۰۰ مدیر عضو انجمن مدیران یک استان باشند، هر یک از این مدیران عضو این جامعه آماری است. اگر قرار باشد تعدادی از ۱۰۰۰ دستگاه خاص، پس از بازرسی، مورد تأیید قرار گیرد، ۱۰۰۰ عضو در این جامعه آماری وجود دارد. جامعه پژوهش در انجام پایان نامه باید مورد مطالعه قرار گیرد.

چارچوب یا ملاک نمونه‌گیری

فهرستی از مشخصات جامعه در دسترس یا موردمطالعه که از این طریق می‌توان به افراد نمونه دسترسی پیدا کرد، چارچوب یا ملاک نمونه‌گیری هستند درواقع یک فهرست کلی از جامعه آماری که نمونه از این فهرست انتخاب می‌شود مثلاً اگر اعضای یک سازمان موردمطالعه قرار گیرند، فهرست و کارکنان آن سازمان می‌تواند چارچوب مناسبی برای دسترسی به نمونه‌ها.

همچنین می‌توانید در انجام پایان نامه ارشد به صفحه مورد نظر مراجعه کنید. در آخر هم یک جمع‌بندی برای جامعه پژوهش در انجام پایان نامه خواهیم داشت.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که گفته شد آمار در حوزه‌های مختلفی عمل می‌کند و داده‌ها را به‌صورت روشمند بررسی می‌کند. آمار پایان نامه بسیار مهم است چرا که محاسبه، تجزیه‌وتحلیل از پیش‌نیازهای تحلیل و تحقیق آماری است. جامعه پژوهش در انجام پایان نامه یکی از موارد مهم است.

مهم‌تر اینکه آمارِ پایان نامه به اطمینان از راهنمایی و جهت‌گیری مناسب از سوی متخصصان کمک می‌کند و روند دریافت کمک همروان و هم بدون عارضه است.جامعه پژوهشی در انجام پایان نامه، یک مجموعه ای کوچکتر از یک مجموعه ی بزرگ است که محقق پژوهش خود را روی این جامعه انجام می دهد .

با این اوصاف لازم دیدم که به توضیح مباحث آماری بپردازم و شما دوستان عزیز را در زمینه عناوین آماری مانند: اهمیت آمار در پایان نامه، جامعه آماری، محیط پژوهشی و سایر مطلع کنم، امیدوارم برایتان مفید واقع شود.

سپاس از حسن توجه و انتخاب شما

چگونه پایان‌نامه بنویسیم؟

چگونه پایان نامه بنویسیم؟ معمولاً یکی از دغدغه‌های دانشجوهای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری یا افراد محقق، این است که پایان نامه را چگونه بنویسم که تمامی اصول و قواعدی که برای نوشتن پایان نامه اهمیت دارد را رعایت کنیم و پایان نامه را با کیفیتی عالی بنویسیم.

اولین قدم برای این که بتوانیم پایان نامه خود را خیلی خوب بنویسیم این است که ما علم و آگاهی صحیح و کافی در زمینه روش نوشتن پایان نامه داشته باشیم، در اینجا باهم به تجزیه‌وتحلیل این که چگونه پایان نامه بنویسیم، می‌پردازیم تا بتوانید با آگاهی و بدون هیچ نگرانی قدم‌های بعدی را بردارید و در تحقیق و پژوهش خود موفق شوید .

چگونه پایان نامه بنویسیم؟

چگونه پایان‌نامه بنویسیم؟

شاید این سوال شما هم باشد که چگونه پایان نامه بنویسیم؟ ما باید از میان موضوع‌های مطرح، یک موضوعی را انتخاب کنیم که مطابق با علم و تکنولوژی روز باشد و هیچ شخصی قبل از ما این موضوع را مورد پژوهش قرار نداده باشد و یا عناوین مشابه موضوع ما نباشد. ما قرار است کامل به این موضوع که روش پایان نامه به چه شکل است پاسخ دهیم.

بعد از مرحلهٔ انتخاب موضوع، باید دانشگاه موضوع شما را تأیید کند و اگر مورد تأیید قرار گرفت به سراغ نوشتن پروپوزال برویم و برای درک و یادگیری بیشتر پروپوزال بهتر است نمونه‌های مشابه را مطالعه کنیم تا بتوانیم موارد زیرا در آن مشخص کنیم:

 • توانایی بیان مسائل پروپوزال
 • میزان اهمیت و علت تحقیق
 • سؤالات پیش‌آمده در تحقیق
 • هدف تحقیق چیست
 • بررسی جدید بودن و ایجاد ایده‌ای نوین در تحقیق
 • روش تحقیق
 • و …

زمانی که نوشتن پروپوزال به اتمام رسید وارد مرحلهٔ روش نوشتن پایان نامه می‌شویم بنابراین پروپوزالی که نوشتیم به‌عنوان فصل اول پایان نامه ما ایجاد می‌شود و فقط تیترهایی مثل تعریف واژه‌های اصلی اگر در پروپوزال نبود به آخر آن اضافه می‌کنیم.

فصول پایان نامه

فصول پایان نامه

فصل دوم پایان نامه

ما با داشتن دانش کافی درمورد پایه‌های اصلی ایجاد پایان نامه، برای نوشتن فصل دوم پایان نامه قدم برمی‌داریم و در این فصل ریشه و اصل و اساس تحقیق خود را بیان می‌کنیم. اگر بخواهیم خیلی ماهرانه فصل دوم راهم بنویسیم باید از منابع جدید و تازه استفاده کنیم و به‌ هیچ‌ عنوان مطلب‌های کپی را به کار نبریم که میزان شباهت متن شما با متون دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد و قطعاً بر پایان نامه شما اثر منفی خواهد گذاشت.

فصل سوم پایان نامه

در فصل سوم پایان نامه، ما باید به‌صورت خیلی صریح و شفاف مراحلی که تحقیق خود را انجام داده‌ایم، به‌صورت دقیق و با ذکر جزئیات بیان کنیم. تفاوت این فصل با فصل دوم (پروپوزال) در بیان جزئیات روش تحقیق است، در پروپوزال روش تحقیق را به‌طورکلی می‌نویسیم.

به طور مثال باید باتوجه‌به رشته و عنوان پایان نامه مشخص کنیم تحقیق ما از چه نوع پژوهشی است، کیفی یا کمّی بودن تحقیق را بررسی کنیم، بررسی جامعهٔ آماری در صورت نیاز و …

فصل چهارم پایان نامه

تمامی مواردی که در فصل سوم نگاشته می‌شود در فصل چهارم باید اجرا و به اثبات برسند پس فصل سوم یا فصلِ روش‌شناسی تحقیق

را به‌دقت بنویسید زیرا که راحتی یا دشواری شما را در نوشتن فصل چهارم رقم می‌زند.

فصل پنجم پایان نامه

در فصل پنجم عناوینی مانند پیشنهادات، نتیجه‌گیری برای تحقیق‌های آینده، محدودیت‌های تحقیق و … است که اگر یک پایان نامه نمونه را ببینید خیلی راحت این فصل را هم کامل می‌کنید.

سخن پایانی

 در این مقاله نحوه نوشتن پایان نامه از مراحل مقدماتی تا نتیجه گیری نهایی را برای شما محققین گرامی توضیح دادیم تا به  سؤال شما در مورد اینکه چگونه پایان نامه بنویسیم پاسخ دهیم . برای اینکه ما خیلی بهتر بیاموزیم که چگونه می‌توانیم پایان‌ نامه بنویسیم یا روش‌های نگاشت و ایجاد پایان نامه چگونه است، مطالعه یک یا چند پایان نامه نمونه نیز به ما خیلی کمک خواهد کرد.با ارتباط با سایت همراه دانشجو و مطالعه مقاله های که در این سایت قرار می دهیم، خیلی راحت و بدون نگرانی می توانید پایان نامه یا اثری پژوهشی را  که مایل باشید، تدوین نمایید.امیدوارم که مطالب این مقاله برای شما مفید واقع شود.

در آخر هم شما می‌توانید با انجام پایان نامه ارشد مراجعه کنید.

سپاس از انتخاب و حسن توجه شما